Werkstress, hoe pak je dat effectief aan?

  • Werkstress vraagt niet om een lagere werkdruk, maar oog voor een gezonde balans.
  • Werkstress is wel merkbaar in het werk, maar wordt niet altijd veroorzaakt door werk
  • Werkstress aanpakken is niet alleen een individuele kwestie, maar raakt de hele organisatie.

Als organisatie is het belangrijk om op tijd werkstress te signaleren en kennis te nemen van de reis die de werknemer maakt voordat een burn-out zich aandient. De werknemer legt daarin al een groot voortraject af, waarbinnen de uitval door stress tijdig voorkomen kan worden. De vraag is alleen in hoeverre zowel werknemer als werkgever zich bewust zijn van deze voorfase. Is daar voldoende aandacht voor?

GRAS werkt aan belangrijke elementen om stress te voorkomen

Namelijk:

  • inzicht krijgen in interne stressfactoren: ineffectieve overlevingstijlen (of copingstrategieën) en gedrag op gebied van beweging, spanning, ontspanning en voeding
  • herkennen van mentale en fysieke symptomen
  • bewustwording en beïnvloeding van patronen en gedrag.

Werknemer en werkgever kunnen daardoor tijdig inzicht krijgen in stressniveaus en de onderliggende factoren die dit veroorzaken. Tijdig hierop reageren door bijvoorbeeld de levensstijl en het gedrag aan te passen. Door beter te letten op de balans tussen draaglast en draagkracht en door meer te bewegen en wellicht anders te eten. De werknemer en de werkomgeving kunnen de eerste signalen herkennen zodat tijdig ingespeeld kan worden met de goede oplossingen.

Kijk anders ook even op: https://grastraining.nl/vitaal-werken/

Er liggen dus voldoende kansen om het tij te keren voordat het te laat is.

Hiermee richten we ons vooral op het voorkomen van uitval. In de whitepaper van CZ: Whitepaper-werkstress-hoe-pak-je-dat-effectief-aan valt dit onder de start van de werknemersreis (blz12).

Een heldere en duidelijke whitepaper. Hierin staan zinvolle tips hoe u als HR manager werkstress het beste kan aanpakken.

Succes

Bron: whitepaper stress hoe pak je dat effectief aan; CZ, november 2017