stress 3

Verzuimduur door stress stijgt

Werknemers met een burn-out blijven steeds vaker en langer thuis. Dat stelt arbodienstverlener ArboNed vast naar aanleiding van hun onderzoek over langdurend en kortdurend verzuim. Uit dit onderzoek blijkt ook 20% van het langdurend verzuim wordt veroorzaakt door stress.

Werknemers met een burn-out blijven dus langer thuis, gemiddeld 242 dagen. Vorig jaar was dat nog 236 dagen. Wat betreft stress maakt ArboNed onderscheid tussen drie diagnoses die verschillen in intensiteit: uitval door spanningsklachten (gemiddeld 167 dagen verzuim), uitval door overspannenheid (gemiddeld 183 dagen verzuim) en uitval door burn-out (gemiddeld 242 dagen verzuim).

Zwaardere gevallen
Wat betreft uitval door stress, daalt de hoeveelheid verzuimgevallen ten opzichte van vorig jaar. Maar áls men verzuimt, verzuimt men langer. ‘We zien opnieuw een verzwaring van de diagnostiek in stressgerelateerd verzuim. Er doet zich relatief meer burn-out voor: het aantal burn-out gevallen stijgt, ten koste van (de minder zware) gevallen met spanningsklachten,’ zegt Catelijne Joling, directrice van ArboNed. ‘Dit komt doordat de psychische gevallen zwaarder worden, maar het is ook mogelijk dat hier een verschuiving is opgetreden in de diagnostisering. Feit is dat we de gemiddelde verzuimduur door stress in zijn totaliteit zien stijgen.’

Kansen bij Week van de Werkstress
Stress op de werkvloer is volgens het ministerie van SZW beroepsziekte nummer één. Dat is een van de redenen waarom de overheid er deze maand extra aandacht aan besteedt met de Week van de Werkstress. Joling voegt daaraan toe dat veel psychisch verzuim te voorkomen valt. ‘Door het aanbieden van een Preventief medisch onderzoek (PMO) – zelfs wettelijk verplicht – brengen wij vroegtijdig risico’s in kaart.’ Volgens haar is er onder werkgevers te weinig bekend over PMO. Zij ziet voor de overheid dan ook kansen om hier verandering in te brengen: ‘Zij kan hier tijdens de week van werkstress werkgevers motiveren om tijdig inzicht in de risico’s te krijgen.’

Bron: ArboNed; nov.2016