Gras training en coaching zaaien

GRAS training & coaching

voor Communicatietrainingen

Voor programma's Vitaliteit

GRASVITAAL

GRAS is een trainingsbureau

Vitaal werken

Stressmanagement

Mentale veerkracht

Communicatie met aandacht

Waar staat GRAS voor?

GRAS  staat voor GRoeien door Anders te Staan

Het aanbod van GRAS geeft steun, zoals gras steun geeft aan de voeten

Gras is de meest voorkomende en verspreide plant op de wereld en voor iedereen gewoon en toegankelijk, net zoals het aanbod van GRAS

Het aanbod van GRAS is altijd fris als gras en wordt steeds vernieuwd en aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen

Wanneer u contact opneemt met GRAS, laten wij daar geen gras over groeien en komen we gelijk in actie

Gras is sterk, buigzaam en veerkrachtig. Het aanbod van GRAS is degelijk en stevig. We bewegen mee met de vraag van de klant en de deelnemers

Het gras groeit niet harder door er aan te trekken; het aanbod van GRAS heeft vooral effect wanneer mensen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Kijk ook bij Visie 

Volg deze website: maandelijks volgen nieuwe open inschrijvingen

GRAS training en coaching

Training & Coaching op de volgende onderwerpen:

Trainingen voor verfrissende communicatie

In deze trainingen gaan we er van uit dat effectieve communicatie tot stand komt wanneer de professional zijn aandacht richt op de relatie. De inhoud volgt dan vanzelf. meer

Scancoaching Vitaliteit en Persoonlijke Leiderschap

In deze programma’s staan Vitaliteit, omgaan met stress, voorkomen van een burn-out en Persoonlijk Leiderschap centraal! We werken aan een optimale inzet van kwaliteiten en gezondheid waardoor de medewerker zich optimaal kan ontwikkelen. Door het volgen van de programma’s wordt de medewerker zich bewust van  inefficiënte en vaak onbewuste patronen. Bewust hanteren van die patronen wordt daarna mogelijk. De medewerker staat daardoor steviger aan het stuur van eigen inzet en richting. Kijk bij de programma’s  Scancoaching en  Vitaliteit.

Training en Coaching Teamsamen-werking

We gaan met teams aan de slag om kwaliteiten en visie met elkaar te verbinden om tot een goede samenwerking te komen… meer. En we ondersteunen de leidinggevende om het vertrouwen aan het team te geven en te gaan coachen. Kijk ook bij Leertraject Teamcoach

GRAS Trainingen en Bijeenkomsten

Werkvormen en Sfeer

De trainingen, workshops en coachingsbijeenkomsten zijn dynamisch, praktisch en afwisselend. Groei en ontwikkeling vinden vooral plaats in een fijne omgeving. Om deze redenen gebruiken we ruime en lichte locaties belangrijk. Meestal kiezen we voor een opstelling met alleen stoelen (zonder tafels). Dit creëert vanaf het begin een open, betrokken en actief klimaat. De stap om een ervaringsoefening te doen of om even te oefenen met een acteur is daarmee gelijk een stuk kleiner.

De acteur is levend oefenmateriaal. Oefenen wil zeggen in een veilige omgeving uitproberen wat er wel en niet werkt in de communicatie. Werken met acteurs.

Medewerkers op een levendige manier zijn bij interactief theater betrokken bij belangrijke onderwerpen van de organisatie.

Buitensport activiteiten of Games zijn bij uitstek geschikt om recreatie en leren te combineren.

GRAS zet E-Learning  in ter ondersteuning  van leren en ontwikkelen.

Gras en Vernieuwing

Onze programma’s worden voortdurend vernieuwd en aangepast aan de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. Hieronder de thema’s waar GRAS zich ook op richt.

Sociale Wijkteams

Het Werken in Sociale Wijkteams vraagt om specifieke vaardigheden. Het aanbod van GRAS richt zich op de manier van communiceren die effectief is om sociale wijkteams goed te laten functioneren. Zowel in de communicatie naar de klant als wel tussen teamleden onderling… meer

Vitaal Werken

Voor medewerkers die vinden dat het nu wel eens genoeg is met de stress die ze ervaren. En voor organisaties die zich 100 % willen inzetten voor het welzijn van hun medewerkers en snappen dat topprestaties beginnen bij vitale medewerkers…meer

Leertraject Teamcoach

Een inspirerend in-company leertraject voor o.a. managers, teamleiders en teamcoaches in spe, die met groepen werken en die weten dat het succes van het team en de organisatie, valt of staat met de ontwikkeling van de coach of manager…..meer.

Sociale Netwerk Strategie

De veranderingen zijn voor alle betrokkenen een uitdaging. Een uitdaging om zorg, hulp en welzijn dienstbaar in te zetten voor de mensen die het nodig hebben, afgestemd op hun vraag, waardoor zelfredzaamheid en eigen kracht vergroot worden. Hoe kunnen we er voor zorgen dat er een zinvol beroep wordt gedaan op de directe omgeving van de burger zodat we kunnen komen tot “zorgen dat”…. meer

Shared Decision Making

Shared Decision Making (SDM) wordt in de GGZ, maar ook bij patiënten met chronische ziekten en in de hele gezondheidszorg in toenemende mate ingezet om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Wanneer patiënten participeren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid worden de effecten van de behandeling opvallend groter… meer