agressieve ouders 1

Agressie van ouders op de basisschool

Je krijgt er hoe dan ook een keer mee te maken: ouders die vinden dat jij slecht met hun kind omgaat, of die geen slecht nieuws over hun kind kunnen verkroppen. Hoe ga je daarmee om? Wees duidelijk en práát met ze.

Communiceer en wees benaderbaar
Praat met ouders. Een goede schoolgids en een regelmatige nieuwsbrief zijn belangrijk, maar nog beter is het om zelf duidelijk te communiceren met ouders. Over regels in de klas, maar ook over prestaties van een kind. Als je steeds zegt dat Pietje het prima doet, en hij moet vervolgens naar het vmbo, dan snappen ouders dat natuurlijk niet. En zorg dat je benaderbaar bent, bijvoorbeeld door een periodiek inloopmoment te organiseren. Als je ouders het gevoel geeft dat ze bij je terechtkunnen, heb je al veel gewonnen.

Kom goed beslagen ten ijs
Kom goed beslagen ten ijs in een gesprek met ouders. Zorg bijvoorbeeld dat je weet wat de intern begeleider van het kind vindt en wat een remedial teacher te bieden heeft. Weet wat voor handelingsplan je voor de leerling in petto hebt en stel haalbare doelen. Belangrijk is ook dat de school in de loop van de tijd goed bijhoudt wat er met elke leerling aan de hand is. Zo komen jij en de ouders niet voor verrassingen te staan.

Geef ouders de ruimte
Ouders horen niet graag slecht nieuws over hun kind. Ze kunnen hier echt van schrikken. Ouders hebben vaak even tijd nodig om het te verwerken en te accepteren. Geef ze dan ook die ruimte. Toon begrip, en neem de tijd.   Kom niet te snel met oplossingen, maar start met het stellen van vragen.

Respecteer de opvoeding
Je kunt je waarschijnlijk niet altijd vinden in de opvoedingsstijl van een ouder. Accepteer dit en dring ze niet jouw opvoedtips op. Je begeeft je dan op glad ijs. Maak wel altijd duidelijk wat jouw regels zijn in de klas, want daar ligt jouw verantwoordelijkheid. En benadruk jullie gemeenschappelijke belang; dat het goed gaat met het kind.

Boze ouders? Ga nooit in de tegenaanval, maar toon in eerste instantie begrip
Ouders zijn soms gewoon hartstikke boos en verontwaardigd over wat jij net over hun kind te vertellen had. Vat dit niet te persoonlijk op en ga nooit in de tegenaanval. Geef ouders de ruimte om hun woede te luchten. Spiegel, herhaal wat ouders zeggen en laat merken dat je hun woede ziet. Houd dat vol tot de spanning eraf is. Daarna valt er meestal wel weer te praten.

Agressieve ouders? Trek je grenzen
Soms worden ouders grof en beledigend of zelfs fysiek bedreigend. Dan werkt het niet langer om ouders de ruimte te geven. Je moet dan een grens trekken. Zeg bijvoorbeeld:

  • U beledigt mij, ik wil dat u daarmee stop
  • Daarna kun je misschien zeggen: Ik zie wel dat u daar boos over bent.
  • Helpt dat niet, herhaal dan je boodschap. En geef uiteindelijk ook aan welke consequentie je trekt. Zeg dan bijvoorbeeld: Als u niet stopt, beëindig ik dit gesprek. Voor ouders die zich zo gedragen, is de stap naar fysiek geweld nog maar klein. Ga dan weg, maar houd oogcontact terwijl je weggaat. Haal er een collega bij.

Sta boven het geklets
Er zijn altijd ouders die over jou een mening hebben en die weinig genuanceerd delen met andere ouders. Trek je daar niets van aan, sta erboven. Je hebt er pas mee te maken als ze naar je toe komen.

Ben je onzeker? Haal er iemand bij
Je zult als beginnende leraar te maken krijgen met ouders die twintig ouder zijn dan jij of heel hoog opgeleid zijn. Het kan best zijn dat je je onzeker voelt als je hen tegenover je krijgt. Schaam je er dan niet voor om een collega te vragen bij zo’n gesprek aanwezig te zijn. Of voer dat gesprek in de kamer van de directie. Dat straalt meteen wat meer gezag uit.

Behoud je frisse blik
Wat voor verwijten een ouder jou in het verleden ook naar je hoofd heeft geslingerd, het belangrijkst is dat je open, met een positieve houding en zonder vooroordeel met zo iemand in gesprek gaat. Neem dus niet de nare ervaringen uit vorige gesprekken mee.

Bron: http://www.straksvoordeklas.nl bewerkt door GRAS