Training Sociale Wijkteams

Oog hebben voor de context waar de burger zich in bevindt