Sociale Netwerk Strategie

GRAS biedt het volgende aanbod:

Sociale Netwerk Strategie Start

Sociale Netwerk Strategie Communicatie

Sociale Netwerk Strategie, Familie Netwerkberaad en Mediation

GRAS beoogt:

Het herstellen van het evenwicht tussen

zorg- en hulpverlenen ... en ontvangen

Het terugbrengen van de kracht bij de klant

in samenhang met zijn/haar systeem

Zorg- en hulpverlening in sociale wijkteams

dat geeft kansen en uitdagingen

 De veranderingen zijn voor alle betrokkenen een uitdaging. Voor de sociale wijkteams en de burgers! Een uitdaging om zorg, hulp en welzijn dienstbaar in te zetten voor de mensen die het nodig hebben, afgestemd op de vraag, waardoor zelfredzaamheid en eigen kracht vergroot worden. Hoe fijn is het wanneer mensen een zinvol beroep kunnen doen op hun omgeving waardoor hun zelfredzaamheid een rol gaat spelen in plaats van “zorgen voor”? De uitdaging is de verantwoordelijkheid en mate van invloed terug te geven aan de mensen die de hulp vragen. Sociale Netwerk Strategie zorgt daarvoor.

We merken dat iedereen die betrokken is bij het organiseren van hulp en zorg voor een uitdaging staat:

NAAR EEN EVENWICHTIGE ORGANISATIE EN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN PROFESSIONAL EN DE KLANT

Onevenwichtigheid in het verdelen van de verantwoordelijkheid voor zorg en hulp

De klant en het netwerk geven enerzijds (noodgedwongen) de organisatie van hulp en zorg geheel of gedeeltelijk uit handen (dan wordt het zorg- en hulpverlening), maar willen terecht ook bepalen op welke manier deze wordt verleend.

De professionals nemen taken over en kunnen maar al te vaak niet aan de (onuitgesproken) wensen van de klant en het netwerk voldoen.

Sociale Netwerk Strategie brengt De klant en de professional dichter bij elkaar.  

Onevenwichtigheid  door ontkenning van de Wet van Wederkerigheid

Het beroep dat op de professional of het netwerk wordt gedaan wordt vaak als ‘last’ ervaren, in plaats van een uitnodiging om van betekenis te kunnen zijn voor de ander. Door (vrijwillig) van dienst te zijn, te ontmoeten, kunnen we zelf meer mens worden. Samen met de ander die net wat meer hulp nodig heeft in het dagelijks leven.

Gezien de veranderende maatschappij (van collectief naar individueel, van ideaal gestuurd naar geld gestuurd) zien we dat  deze vanzelfsprekende en voor iedereen winstgevende wederkerigheid, in het contact met de ander, weer terugveroverd moet worden.

Sociale Netwerk Strategie verdeelt de taken op een evenredige manier tussen klant en professional 

In de trainingsprogramma’s van GRAS wordt veel gebruik gemaakt van de kennisdossiers, interventies en publicaties van Movisie 

Om de beweging van Sociale Netwerk Strategie te ondersteunen heeft GRAS op drie gebieden programma’s:

 

GRAS Sociale Netwerk Strategie

‘De LevensLoper’

Voor het verleiden en ondersteunen van het netwerk en de professional vanaf aanmelding van een klant of plaatsing op een wachtlijst.

Doelen: het uitoefenen van regie door klant en netwerk en het vergroten van communicatie mogelijkheden in de driehoek: klant, netwerk en professionals.  

Sociale Netwerk Strategie Communicatie – voor het ondersteunen van klant, netwerk en professionals

Om te communiceren in de ‘nieuwe verhoudingen’ met behoud van gelijkwaardigheid.

Sociale Netwerk Strategie, Familie Netwerkberaad en mediation

Opbouwen en wanneer nodig herstellen van de verhoudingen tussen klant, netwerk en professionals. een smeermiddel voor de communicatie.  

Copyright All Rights Reserved © GRAS Training & Coaching | Webdesign www.orangesensewebdesign.nl