mwF9eGu cc2

Kinderen ervaren bij een scheiding heftige emoties ...

oGm538E copie

Schuldgevoel

Boosheid en Verdriet

Loyaliteitsconflicten

Bang

onng6bg copie cc2

Training Richtlijn Scheiding

Training Richtlijn Scheiding

Kinderen ervaren bij een scheiding vaak heftige emoties

Kinderen en het Scheidingproces van Ouders 

Kinderen van gescheiden ouders hebben het vaak niet makkelijk. Rond de scheiding hebben ze vaak meer problemen dan kinderen van ongescheiden ouders. Van die problemen kunnen ze lang last blijven houden, ook nog als ze volwassen zijn.

De problemen die ze hebben, kunnen nogal verschillen. Van een scheiding met heel veel geruzie – een vechtscheiding – heeft een kind meer last dan van een scheiding waarbij de ouders nog wel contact met elkaar hebben. Conflicten tussen ouders kunnen zelfs zo heftig zijn en zo lang duren dat er langdurige schade bij het kind ontstaat.

Voor ouders en kinderen is het daarom van belang dat tijdens de scheiding het contact met de hulpverlening goed verloopt.

Training Richtlijn Scheiding

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) zijn de opstellers van de richtlijnen bij scheiding voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming  is geschreven voor alle kinderen en hun ouders in scheiding, maar ook voor professionals en beleidsmakers die met scheiding en jeugdigen te maken hebben. De totstandkoming van de richtlijn is een unieke gezamenlijke inspanning van wetenschappers, praktijkwerkers en cliënten, uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Programma Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming van het NIP, de NVO en de NVMW. De richtlijn is ontwikkeld in samenspraak met deze beroepsverenigingen, Defence for Children, het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep en cliëntvertegenwoordigers.

GRAS TRAINING & COACHING BIEDT TOOLS OM MET DE PROBLEMATIEK VAN (VECHT)SCHEIDINGEN OM TE GAAN

GRAS en de Training Richtlijn Scheiding

GRAS training & coaching heeft op basis van deze richtlijnen de training Richtlijn Scheiding samengesteld. De training Richtlijn Scheiding bevat elementen van de methode Signs of Safety, motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte gespreksvoering. Daarnaast zijn elementen uit het traject Kinderen uit de Knel, JES het Brug project en Ouderschap Blijft meegenomen.

Doelgroep:

 • (jeugd) hulpverleners in de eerste lijn; sociaal werkers, huisartsen en huisartsenondersteuners
 • professionals die werkzaam zijn in het basis- en voortgezet onderwijs.

De training Richtlijn Scheiding biedt methodische handvaten, tools en (gespreks)vaardigheden om als professional met soms ronduit lastige situaties die samenhangen met de problematiek rond (vecht)scheidingen om te gaan.

GRAS Training Richtlijn Scheiding

Meer weten over de Training Richtlijn Scheiding?

GRAS biedt een dynamische actieve training met de volgende doelen:

De professional

 • heeft kennis van de richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen
 • heeft kennis van de belangrijkste punten uit
  1. de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
  2. het ouderschapsplan
 • kan risicofactoren in kaart brengen
 • kan de ernst van de situatie in kaart brengen; CAP-J, DSM-V, escalatieladder van Glasl
 • brengt de huidige gezinssituatie in kaart en past Sociale Netwerk Strategie toe
 • heeft aandacht voor zorg- en omgangsregeling
 • richt de begeleiding op ouders en op de jeugdige
 • heeft inzicht in eigen voorkeurstijlen bij communicatie
 • heeft zicht op eigen triggers die tegenoverdracht kunnen veroorzaken
 • kan om gaan met stressvolle situaties, b.v.; wanneer de professional getuige is van de destructieve communicatiepatronen van de ouders
 • kent de belangrijkste tools uit oplossingsgericht communiceren en motiverende gespreksvoering
 • kan meerzijdige partijdigheid hanteren.

Deelname aan de training levert 6.5 accreditatiepunten op voor professionals die ingeschreven staan bij de SKJ. Zie scholingsaanbod SKJ. Op aanvraag ook voor professionals die ingeschreven staan bij andere beroepsverenigingen, waaronder Registerplein.