‘De LevensLoper’ – Het terugbrengen van de kracht bij de klant

Om de kracht en regie bij de klant en zijn Sociale netwerk te brengen zet GRAS de LevensLoper (het Digitale Levensverhaal) in.

De LevensLoper kan leidend zijn voor de professionals. De LevensLoper wordt zodanig vastgelegd dat het een solide basis vormt voor zowel de concrete ondersteuningsvraag (de vraag achter de vraag) als wel het in kaart brengen van het sociale netwerk van de klant. Het levensverhaal van de klant wordt door de klant en het sociale netwerk vormgegeven. Zij worden ondersteund om dit te kunnen en waar nodig getraind tot ambassadeurs om de methode verder uit te dragen aan anderen die LevensLopers voor en met andere klanten willen maken. GRAS zet hiermee een “peer tot peer” traject in waarmee door het maken en vertellen van verhalen informatie en kennis wordt overgedragen. Het format van de Levensloper sluit aan bij die van de bestaande methoden van de  professional, zoals het Electronisch Klanten Dosier (ECD), Zorg Leef Plan (ZLP) en Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).