Familie Netwerk Beraad en Mediation voor een optimale relatie

wanneer betrokkenheid van alle partijen er toe doet.

Familie Netwerk Beraad voor vergroten van de betrokkenheid

Familie Netwerk Beraad is de manier om Sociale Netwerk Strategie (SNS) vorm te geven. Wanneer SNS wordt toegepast worden de klant en het netwerk in regie gezet, de professionals volgen (binnen de gestelde kaders). Het is even wennen voor alle partijen maar in de meeste gevallen is deze nieuwe verhouding voor klant, netwerk en professionals een verademing. Zeker wanneer betrokkenheid van alle partijen er toe doet.

Familie Netwerk Beraad om van conflicten uitdagingen te maken

Soms kunnen ook conflicten ontstaan omdat niet iedereen in dezelfde pas van de verandering loopt of gewoon omdat er geen duidelijke afspraken worden gemaakt over wie waar verantwoordelijk voor is. Dit heeft gelijk zijn weerslag op de communicatie tussen professionals (van verschillende organisaties) onderling en tussen professionals, klant en netwerk. Dan wordt het Familie Netwerk Beraad door GRAS ingezet om de relatie te herstellen en weer in evenwicht te brengen zodat de klant en netwerk waar mogelijk in regie kunnen blijven. In dat geval gaat Familie Netwerk beraad over in Mediation.

Mediation en Familie Netwerk Beraad van GRAS; beide afgeleid van Herstelrecht

  • gaan uit van het oplossend vermogen van betrokken partijen,
  • ondersteunen bij het betrekken van een zo’n groot mogelijk netwerk van de betrokkenen om tot een oplossing van een probleem of een conflict te komen,
  • beleggen bijeenkomsten waar de partijen en betrokkenen bij aanwezig zijn.

Opbouw van Familie Netwerk Beraad

GRAS bereidt bij Familie Netwerk Beraad en Mediation een bijeenkomst voor waar alle betrokkenen bij aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt altijd voor de volgende opbouw gekozen:

  • introductie, voorstellen en vaststellen van regels en structuur van de bijeenkomst
  • uiten van gedachten en gevoelens door betrokkenen
  • maken en vastleggen van herstelplan
  • ondertekening en informele afsluiting.