Vragenlijst Vitaliteit en Stressmanagement week Italie

Zoals aangegeven in de mail doen we onderzoek naar belangstelling voor een week in Italië rond het thema stress en vitaliteit onder de doelgroep van 20 tot 40 jarigen. Fijn dat je de lijst wilt invullen. Geen enkele vraag is verplicht. Vul alleen in wat jij kwijt wil. De informatie wordt alleen voor het onderzoek gebruikt en verder alleen wanneer je bij de laatste vraag aangeeft op de hoogte te willen blijven. Overige informatie wordt waar nodig geanonimiseerd en na gebruik wegggegooid.

 • Geef aan op de schaal van 1 tot 10
  Voer een nummer in van 0 tot 10.
 • Geef aan op de schaal van 1 tot 10
  Voer een nummer in van 0 tot 10.
 • B.v: Wat zou het resultaat van zo’n week moeten zijn? Wat zou het je op moeten leveren?
 • Je kan dan al op zondagmiddag aankomen en we starten dan op de maandagochtend. Het programma stopt dan op vrijdagmiddag, waarna je gelijk kunt vertrekken of die avond nog met elkaar kunt doorbrengen om dan vervolgens zaterdagochtend te vertrekken.
 • We gaan uit van een programma dat gemiddeld per dag plaatsvindt tussen 9 uur en 17 uur. Wellicht dat we een dagdeel inruilen voor een avonddeel.
 • We gaan er bij deze opzet vanuit dat jezelf de reis regelt, soms willen mensen met een auto, samen met anderen reizen en/of de week combineren met andere activiteiten, daarvoor en daarna.
 • We kunnen zo over en weer verwachtingen managen en er kan alvast door jou als deelnemer en door ons beoordeeld worden of de week voldoende op zal leveren. De duur van de intake is waarschijnlijk 1 uur op een locatie centraal in het land en zal geen extra kosten met zich meebrengen.
 • Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
 • We vragen dit omdat we dan op de hoogte blijven van het aantal mensen die via deze mail op de hoogte worden gebracht van deze informatie en de vragenlijst.
  Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
 • Bij ja, vul je dan wel je persoonlijke gegevens in aan het begin van het formulier!
 • Bij ja, vul je dan wel je persoonlijke gegevens in aan het begin van het formulier!