Intakeformulier gesprekstechnieken

De informatie die jullie opgeven wordt alleen door de trainer en de acteur van de training gelezen. We gebruiken de informatie om optimaal af te stemmen op jullie leervragen. Na afloop van de training wordt alle informatie natuurlijk verwijderd. Wanneer je van te voren al inzicht wilt hebben in jouw voorkeur communicatiestijl kun je de test De Roos van Leary doen (zie onderaan deze pagina). Dit kan je ook helpen om je doelen voor de training nog duidelijker te maken en meer richting te geven. Alvast bedankt voor het invullen.
  • Wanneer je het ingevulde formulier zelf wilt ontvangen per mail om het bijvoorbeeld uitgeprint mee te nemen naar de training
  • MM slash DD slash JJJJ
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Denk aan vaardigheden als: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Ruimte nemen versus ruimte geven in een gesprek. Snel praten, langzaam praten, stiltes laten vallen. Ingaan op wat de ander zegt versus je eigen boodschap afgeven, de structuur in een gesprek bewaken, enz.
  • Beschrijf kort wat de situatie is, wat je taak is, wat er gebeurt (bijvoorbeeld gedrag van jezelf of de ander) wie er nog meer bij betrokken zijn en wat de uitdaging is. De situatie gaat over het thema van deze training en kan over alle situaties gaan die je hebt meegemaakt of denkt mee te kunnen maken.
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheden jullie tijdens de training (persoonlijke) aandacht willen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van een ander of reacties van jezelf in bepaalde situaties. Het kan gaan over duidelijk en concreet zijn, luisteren, samenvatten, de regie in het gesprek bewaren, omgaan met lastige vragen of opmerkingen, slecht nieuws brengen, enz.

Algemene voorwaarden GRAS training& coaching

Privacyverklaring GRAS