Vragenformulier behoefte inhoud training coachen van vrijwilligers

Bij je functie hoort het coachen/begeleiden van vrijwilligers. De vragen in dit formulier gaan over over dit deel van je functie. In de vragen spreken we van coachen. We bedoelen daar zowel coachen als begeleiden mee. De informatie die je middels het invullen van deze vragenlijst geeft wordt gelezen door de de manager Palet Welzijn (opdrachtgever) en de trainer van GRAS. We gebruiken de informatie om een programma te schrijven dat optimaal is afgestemd op jou leervragen en die van jouw collega's. We kunnen vanuit de antwoorden die jullie geven (jij geeft) een voorstel voor een training doen die op maat is. Pas wanneer wij (GRAS training & coaching) een akkoord van jou, je collega's en de opdrachtgever hebben ontvangen op het voorstel dat we hebben gemaakt wordt het voorstel definitief. Alvast bedankt voor het invullen!

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Dit geeft een beeld van waar jij je (nog meer) in wilt bekwamen. Beschrijf kort wanneer, waar, wat gebeurde, jouw rol en wie er nog meer bij betrokken waren. Het gaat daarbij over een situatie waarbij je geacht werd/wordt om een vrijwilliger te coachen/te begeleiden volgens de visie van jouw organisatie. Bijvoorbeeld een situatie waarbij een vrijwilliger niet mee wil in de veranderingen van de organisatie, een bepaalde (nieuwe) werkzaamheid niet wil uit voeren of waarin je de vrijwilliger "slecht" nieuws brengt. Kortom een situatie waarover je nu nog ontwikkel of leervragen hebt. Het gaat dus over een situatie waar je nu nog vragen over hebt en waarin jij een rol speelt(de). Concreet en actueel!
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheid je tijdens de training persoonlijke aandacht wilt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van een vrijwilliger of reacties van jezelf in bepaalde situaties op een vrijwilliger. Het kan gaan over alles te maken heeft met effectief coachen. Bijvoorbeeld: hoe kun je schakelen tussen leiden, begeleiden, steunen of delegeren (de leiderschapsstijlen)? OF hoe kun je schakelen tussen loslaten of het zelf gaan doen? OF hoe expliciet ben je over de visie die de organisatie heeft over het bevorderen van zelfredzaamheid van de bewoners? OF vaardigheden als luisteren, beïnvloeden, motiveren of omgaan met weerstand, enz.
  • Dit kan dezelfde situatie zijn die je al beschreven hebt, maar ook nog een andere.
  • Je verwachtingen kunnen gaan over zowel de inhoud als de vorm. Wanneer is de training voor jou geslaagd?