Vragen formulier behoefte programma's mentale gezondheid jonge mensen

We gebruiken de antwoorden om ons programma mentale gezondheid voor jonge mensen vorm te geven. Deze vragen lijst graag invullen wanneer je via je klanten signalen, vragen krijgt waaruit de behoefte klinkt voor extra ondersteuning van (een van) hun kinderen voor versterken van zelfvertrouwen, omgaan met stress, dreigende angst en depressie, enz. We snappen dat je niet op alle vragen antwoorden weet. Geef dat dan even aan.
  • Wanneer je het ingevulde formulier zelf wilt ontvangen per mail of je gegevens wilt afgeven voor opvolgende informatie over de progamma's
  • MM slash DD slash JJJJ
  • De mate van zorgen zijn zo groot dat extra ondersteuning gewenst is
  • geef een cijfer op de schaal van 1 tot 10; 1 is niet ernstig, 10 is crisis
  • geef een cijfer op de schaal van 1 tot 10; 1 is niet gemotiveerd, 10 is "morgen beginnen"
  • Beschrijf kort wanneer, waar, wat gebeurde, jouw rol en wie er nog meer bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld een situatie waarbij je samen met de ander een wens, een behoefte, een probleem, doel, uitdaging wilt formuleren, afspraken wilt maken, de ander geen verantwoordelijkheid toont voor verandering of waarbij je moeite hebt om op een gelijkwaardige manier met de ander te communiceren. Het kan ook een situatie zijn waarbij je weerstand ervaart of je ronduit stoort aan het gedrag van de ander. Het moet gaan over een situatie waar je nu nog een leervraag over hebt en waarin jij een rol speelt(de). Concreet en actueel!
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheid je tijdens de training persoonlijke aandacht wilt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van een ander of reacties van jezelf in bepaalde situaties. Het kan gaan over belemmeringen om empathie te tonen, het voor de ander willen oplossen, niet luisteren en onderzoeken, weerstand bij de ander, enz.

Algemene voorwaarden GRAS training& coaching

Privacyverklaring GRAS