Oplossingsgericht communiceren

Oplossingsgericht communiceren

Oplossingsgericht communiceren, de training

Bij oplossingsgericht communiceren, ook wel progressiegericht communiceren genoemd, zoekt de medewerker samen met de klant wat deze wil veranderen en nodig heeft. Je gaat ervan uit dat je de ander niet hoeft te helpen om te communiceren. Je gaat er van uit dat de ander voor zichzelf op kan komen en dat jij dat ook kan en doet. Doorvragen en de ander helpen zelf met mogelijke oplossingen te komen is de kern van deze communicatie.

Inhoud oplossingsgericht communiceren

 • gelijkwaardige communicatie
 • contact maken en houden
 • fasen; van probleem naar uitdaging
 • vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • de droomvraag, stap voor stap
 • schaalvragen en de cirkeltechniek
 • complimenteren
 • zichtbaar maken van eerdere successen
 • hulpbronnen en het rolmodel
 • aandachtspunten en structuur van het gesprek
 • niveaus van communicatie
 • omgaan met emoties

Doelstelling / Resultaat training oplossingsgericht communiceren

Deelnemer:

 • ondersteunt en coacht de klant met het formuleren van de hulpvraag
 • Is in staat via verschillende technieken de ander, de klant zelf richting en invulling te laten geven aan de weg naar de gewenste situatie en de oplossingen die daar toe leiden
 • gaat uit van een gelijkwaardige relatie en helpt alleen op verzoek
 • kan omgaan met weerstand en eisend gedrag
 • kent eigen valkuilen waardoor hij/zij zaken voor de klant op gaat lossen
 • is in staat om oog te houden voor een gelijkwaardige (volwassen) relatie en kan de deelnemer de cliënt “in contact” uitdagen om zelf verantwoordelijkheid voor richting en keuzes te nemen.

Programma (voorbeeld) training oplossingsgericht communiceren

 • Welkom, Introductie, kennismaking, toelichting programma
 • Inventariseren van leervragen en verwachtingen (mede aan de hand van de ingevulde intakeformulieren)
 • Communicatiemodel en eigen voorkeurstijlen
 • Drama- en winnaars driehoek
 • Toepassen eenvoudige tools voor beïnvloeden van eigen voorkeurstijlen
 • Het model Oplossingsgericht Communiceren
 • Empoweren; zichtbaar maken van eerdere successen, hulpbronnen; rolmodel en inzet netwerk
 • Luisteren, verschillende vormen van samenvatten, vragen stellen
 • Gebruik maken van de fasen
 • Vaststellen van individuele doelen
 • Oefenen met een acteur aan de hand van ingebrachte casussen
 • Collegiale ondersteuning
 • Afronden en evaluatie.

Mogelijke voorbereiding

Deelnemers vullen voor aanvang een intakeformulier in, waardoor zij zichzelf al voorbereiden op wat ze willen leren, oefenen en eigen willen maken. Als ondersteuning kunnen ze via de leerpleinomgeving van GRAS tests invullen om zo meer zicht te krijgen in hun voorkeursstijlen. Dit kan helpen bij het stellen van persoonlijke doelen. Het blijkt dat de deelnemers die de intake van tevoren al invullen gefocust aan de training beginnen en daardoor veel uit de training halen. De trainers en acteurs gebruiken de informatie uit de ingevulde formulieren om de training optimaal aan te laten sluiten op de groep deelnemers.

Duur van de training oplossingsgericht communiceren

De training duurt twee dagdelen, waarbij de voorkeur er naar uitgaat om deze aaneengesloten te laten plaatsvinden.

Deze training is “powerpoint-vrij” en kenmerkt zich door een actieve, praktische en dynamische opbouw. Ervaren en doen staan centraal!

Teamsamenwerking

De training is geschikt als open inschrijving binnen uw organisatie. Wanneer een heel team deelneemt aan de training levert dat extra winst op. Er wordt dan een krachtige impuls gegeven aan het beter leren kennen van elkaar en aan het blijvend in gesprek blijven met elkaar over lastige situaties die zich tijdens het werk voordoen. Blijvend leren van en met elkaar maken dat de effecten van de training beter in de praktijk doorwerken.