Vers GRAS, Nieuwe ontwikkellingen

In Vers GRAS de nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving en de programma’s die GRAS daar voortdurend voor ontwikkeld. Zo blijft het Gras groeien. Hieronder de thema’s waar GRAS zich nu in het bijzonder op richt.

Sociale Wijkteams

De nieuwe ontwikkelingen in Sociale Wijkteams vragen om specifieke vaardigheden. Het aanbod van GRAS richt zich op de manier van communiceren die effectief is om sociale wijkteams goed te laten functioneren. Zowel in de communicatie naar de klant als wel tussen teamleden onderling… meer

Familie Netwerk Beraad & Mediation

Familie Netwerk Beraad van GRAS is een antwoord op ontwikkelingen in de de verhoudingen tussen klant en professionals wanneer de regie meer bij de klant komt te liggen. Wanneer participatie wordt bevorderd veranderen ook de verhoudingen… meer

Kantelkracht Training

De Communicatietraining Kantelkracht helpt jou als professional om mee te gaan in de ontwikkelingen die het vergroten van de burgerkracht beogen. Deze training zorgt er voor dat jouw communicatie op de juiste temperatuur blijft… meer

Sociale Netwerk Strategie

De ontwikkelingen in zorg- en hulpverlening volgen elkaar in een snel tempo op. Het tempo van de veranderingen vraagt van alle betrokkenen effectieve en aansprekende antwoorden. Antwoorden op vragen over de kwaliteit van leven. Medemensen die een beroep doen op hun omgeving omdat ze gedeeltelijk of helemaal afhankelijk zijn van ondersteuning in essentiële levensbehoeften. Vragen over wie is waar verantwoordelijk voor… meer

Shared Decision Making

De ontwikkelingen die gaan over samen beslissen gaan ook niet aan de GGZ  voorbij. Shared Decision Making (SDM) wordt in de GGZ en ook bij patiënten met chronische ziekten in toenemende mate ingezet om de  kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Wanneer patiënten participeren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid worden de effecten van de behandeling opvallend groter. Bij SDM wordt de beslissing en de verantwoordelijkheid gedragen door cliënt en behandelaar. Het is….meer