Intakeformulier training Klantenservice

De informatie die je opgeeft wordt alleen door de trainer en (wanneer van toepassing ook de acteur) van de training gelezen. We gebruiken de informatie om optimaal af te stemmen op jou leervragen en die van de andere deelnemers. Na afloop van de training wordt alle informatie natuurlijk verwijderd.Alvast bedankt voor het invullen.

  • Wanneer je het ingevulde formulier zelf wilt ontvangen per mail om het bijvoorbeeld uitgeprint mee te nemen vaan de training
  • MM slash DD slash JJJJ
  • MM slash DD slash JJJJ
  • In dit geval gaat het om contact in de breedste zin van het woord, dus live, per telefoon, schriftelijk en het mag zowel werk als privé gerelateerd zijn.
  • Beschrijf kort wanneer, waar, wat gebeurde, jouw rol en wie er nog meer bij betrokken waren. Het gaat daarbij over een situatie waar naar jou idee door jou in de communicatie wat te leren valt, dus wellicht een lastige situatie. Het gaat hier over een contact met een 'klant'. Bijvoorbeeld een situatie waarbij een klant ongeduldig was, een klacht indiende, niet tevreden was met je antwoord of vervelend gedrag liet zien/horen of wellicht emotioneel of agressief deed. En het moet gaan over een situatie waar je nu nog vragen over hebt hoe jij hier anders mee om zou kunnen gaan en natuurlijk waarin jij een rol speelt(de). Concreet en actueel!
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheid je tijdens de training persoonlijke aandacht wilt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van een ander of reacties van jezelf in bepaalde situaties. Het kan gaan over duidelijk en concreet zijn, luisteren, grenzen stellen, begrip tonen, een gesprek beginnen, beëindigen, slecht nieuws brengen, enz.

Algemene voorwaarden GRAS training& coaching

Privacyverklaring GRAS