Intakeformulier training outreachend werken

De informatie die je opgeeft wordt alleen door de trainer en de acteur van de training gelezen. We gebruiken de informatie om optimaal af te stemmen op jou leervragen en die van de andere deelnemers. NA afloop van de training wordt alle informatie natuurljk verwijderd. Wanneer je van te voren al inzicht wilt hebben in jouw voorkeur communicatiestijl kun je de test De Roos van Leary doen (zie onderaan deze pagina). Dit kan je ook helpen om je doelen voor de training nog duidelijker te maken en meer richting te geven.Alvast bedankt voor het invullen.

  • MM slash DD slash JJJJ
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Beschrijf kort wanneer, waar, wat gebeurde, jouw rol en wie er nog meer bij betrokken waren. Het gaat daarbij over een situatie waar naar jou idee sprake was van lastig gedrag (b.v in een outreachende setting; buiten de deur, in de openbare ruimte of achter de voordeur). Bijvoorbeeld een situatie waarbij iemand emotioneel of agressief gedrag toonde. Je leert het beste van een situatie waarin jij een rol speelt(de) en waar je nu nog vragen over hebt. Concreet en actueel! Wanneer je nog niet "buiten" hebt gewerkt kun je een situatie beschrijven waarvan jij vermoedt dat die lastig is, waar je tegen opziet.
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheid je tijdens de training persoonlijke aandacht wilt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van een ander of reacties van jezelf in bepaalde situaties. Het kan gaan over duidelijk en concreet zijn, luisteren, grenzen stellen, begrip tonen, enz.