Intake training coachende vaardigheden

De informatie die je opgeeft wordt alleen door de trainer (en eventueel de acteur) van de training gelezen. We gebruiken de informatie om optimaal af te stemmen op jouw leervragen en die van de andere deelnemers. Na afloop van de training wordt alle informatie natuurlijk verwijderd. Door van te voren al na te denken en te beschrijven wat je wilt leren, oefen je daarmee invloed uit op het effect van de training/bijeenkomst. We maken gebruik van de woorden 'professional' en 'de ander'. Met de professional wordt jij bedoeld en met de ander: de cliënt, klant, leerling, patiënt, etc (afhankelijk hoe dit binnen jouw organisatie/team wordt gebruikt). Alvast bedankt voor het invullen.

  • Wanneer je het ingevulde formulier zelf wilt ontvangen per mail om het bijvoorbeeld uitgeprint mee te nemen naar de training
  • MM slash DD slash JJJJ
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Beschrijf kort wanneer, waar, wat gebeurde, jouw rol en wie er nog meer bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld een situatie waarbij je samen met de ander de leerbehoefte of doelen wilt formuleren (verandering van gedrag t.b.v. bijvoorbeeld leren en werken volgens een plan), afspraken wil maken, de ander geen verantwoordelijkheid toont of waarbij je moeite hebt om op een gelijkwaardige manier met de ander te communiceren. Het kan ook een situatie zijn waarbij je weerstand ervaart of je ronduit stoort aan het gedrag van de ander. Het moet gaan over een situatie waar je nu nog een leervraag over hebt en waarin jij een rol als coach speelt(de). Concreet en actueel!
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheid je tijdens de training persoonlijke aandacht wilt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van de ander of reacties van jezelf in bepaalde situaties. Het kan gaan over belemmeringen om empathie te tonen, het voor de ander willen oplossen, niet luisteren en onderzoeken, weerstand bij de ander, enz.

Algemene voorwaarden GRAS training& coaching

Privacyverklaring GRAS