Intake training coachen van zorgteams Novicare

De informatie die je opgeeft wordt alleen door de trainers van de training gelezen. We gebruiken de informatie om optimaal af te stemmen op jou leervragen en die van de andere deelnemers. Na afloop van de training wordt alle informatie natuurlijk verwijderd. Door van te voren al na te denken en te beschrijven wat je wilt leren, oefen je daarmee invloed uit op het effect van de training/bijeenkomst. Alvast bedankt voor het invullen. PS: We spreken in dit formulier over "de ander". We bedoelen daar de klant, de cliënt en alle andere betrokkenen waarmee jij als behandelaar in de uitvoering van je werk mee communiceert.

  • Wanneer je het ingevulde formulier zelf wilt ontvangen per mail om het bijvoorbeeld uitgeprint mee te nemen naar de training
  • MM slash DD slash JJJJ
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Beschrijf kort wanneer, waar, wat gebeurde, jouw rol en wie er nog meer bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld een situatie waarbij je samen met de ander een wens, een behoefte, een probleem, doel, uitdaging wilt formuleren, afspraken wilt maken, de ander geen verantwoordelijkheid toont voor verandering of waarbij je moeite hebt om op een gelijkwaardige manier met de ander te communiceren. Het kan ook een situatie zijn waarbij je weerstand ervaart of je ronduit stoort aan het gedrag van de ander. Het moet gaan over een situatie waar je nu nog een leervraag over hebt en waarin jij een rol speelt(de). Concreet en actueel!
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheid je tijdens de training persoonlijke aandacht wilt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van een ander of reacties van jezelf in bepaalde situaties. Het kan gaan over belemmeringen om empathie te tonen, het voor de ander willen oplossen, niet luisteren en onderzoeken, weerstand bij de ander, enz.

Algemene voorwaarden GRAS training& coaching

Privacyverklaring GRAS