Intake training Oplossingsgerichte communicatie

De informatie die je opgeeft wordt alleen door de trainer (en eventueel de acteur) van de training gelezen. We gebruiken de informatie om optimaal af te stemmen op jou leervragen en die van de andere deelnemers. Na afloop van de training wordt alle informatie natuurlijk verwijderd. Door van te voren al na te denken en te beschrijven wat je wilt oefenen, oefen je daarmee ook invloed uit op het effect van de training. Wanneer je het ingevulde formulier zelf uit wilt printen (en bewaren), doe dat dan via het huidige scherm. Alvast bedankt voor het invullen.

  • Voor wanneer je jouw ingevulde intakeformulier per mail wilt ontvangen. Deze kan je dan meenemen naar de training.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Beschrijf kort wanneer, waar, wat gebeurde, jouw rol en wie er nog meer bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld een situatie waarbij je samen met de cliënt en/of familie de hulpvraag wilt formuleren, afspraken wil maken, de cliënt en/of familie geen verantwoordelijkheid en eigenaarschap tonen voor verbetering of waarbij je moeite hebt om op een gelijkwaardige manier met de ander te communiceren. Het kan ook een situatie zijn waarbij je weerstand ervaart of je ronduit stoort aan het gedrag van de ander (cliënt of collega). Het moet gaan over een situatie waar je nu nog een leervraag over hebt en waarin jij een rol speelt(de). Concreet en actueel!
  • Geef hier aan voor welke specifieke vaardigheid je tijdens de training persoonlijke aandacht wilt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met specifiek gedrag van een ander of reacties van jezelf in bepaalde situaties. Het kan gaan over belemmeringen om empathie te tonen, het voor de ander willen oplossen, niet luisteren en onderzoeken, weerstand bij de ander, voor de ander willen zorgen, enz.
  • Om antwoord te geven op deze vraag kan het helpen om naar de doelen van de training te kijken en jezelf te scoren op de schaal van 1 tot 10 over de mate waarin jij in staat bent om dat doel te halen of de vaardigheid toe te passen.

Algemene voorwaarden GRAS training& coaching

Privacyverklaring GRAS