Hoe zou het kunnen zijn?

...minder Stress en meer Vitaliteit?

Hoe heb JIJ invloed op...

luisteren naar je HART

vergroten van Bewustzijn

gezond Bewegen en goede Voeding

Focus en handelen in Flow

Inspiratie

Doelen stellen

En.....

Hoe krijgt Vitaliteit vorm?

WAAR HEB JIJ INVLOED OP?

Ons lichaam is een complex levend systeem dat bestaat uit met elkaar verbonden systemen. Het is op zijn beurt deel van grotere systemen (zoals families en gemeenschappen) en uiteindelijk van het ene grote geheel. Het dient als dusdanig behandeld te worden… De wetten van levende complexe systemen zijn de wetten van de natuur….

Jan Bommerez

Het omgekeerde van depressie is niet geluk maar vitaliteit. Verdriet uit zich door gebrek aan vitaliteit, gebrek aan scheppingsdrang. Daar hebben nogal wat mensen last van… Vooral het verlies van hoop op de realisatie van iemands dromen wordt behoorlijk onderschat.

Andrew Salomon

EEN VITALITEITSMODEL

Voor de praktijk van alledag

Stress is een signaal!  Hoe je daar mee omgaat maakt het verschil.

Kijk hier hoe jij jouw VITALITEIT kan beïnvloeden.

VITALITEIT IS BESCHIKBAAR

We hoeven het alleen maar te ontdekken

Vitaliteit ontdekken

De weg naar Vitaliteit (gezondheid en geluk) is voor iedereen beschikbaar. Tijdens het opgroeien raken we gemakkelijk onze vitaliteit kwijt. Bij GRAS Vitaal gaan we ervan uit dat vitaliteit alleen nog maar herontdekt hoeft te worden. Natuurlijk komen we dan patronen tegen die we beter overboord kunnen zetten. Iedereen weet diep van binnen echt wel wat voor hem of haar wel en niet gezond is. Alleen lukt het niet altijd om ons daar op te richten. Of we geloven er niet in dat het helpt of we kunnen de discipline niet opbrengen. Met onze begeleiding maken wij mensen niet vitaal, wij helpen iemand om zichzelf weer vitaal te maken. Bij de programma’s van GRAS Vitaal geven we inzicht in de oorzaken die er voor zorgen dat bij herhaling de vitaliteit achteruit gaat EN geven we tools om de Vitaliteit te vergroten. De Vitaliteitscoach doet 30% van het werk, de deelnemer aan de training of coaching 70 % door dagelijkse patronen stap voor stap aan te passen.

Vitaliteit vergroten

Gedrag, gewoonten hebben invloed en worden beïnvloed op hoe we ons voelen, hoe gezond we zijn, hoe effectief, gefocust, in contact met onszelf en anderen en hoe we bewegen en wat we eten. We kunnen doelgericht aan deze elementen werken om ons als geheel Vitaler te maken. De meest eenvoudige patronen die we kunnen beïnvloeden zijn onze voeding en onze manier van bewegen. We kunnen zelf kiezen of we het vlees, de appel, het brood eten of laten staan. We kunnen zelf kiezen hoe vaak we in de week, per dag bewegen en welke beweging/sport dat dan is. Ook luisteren naar je hart, contact hebben met anderen, je laten inspireren, effectief werken; gefocust en doelgericht werken hebben invloed op je vitaliteit. Door gecombineerd te werken aan alle elementen gaan we merken dat oude patronen loslaten gemakkelijker wordt. Vergroten van Vitaliteit doe je naar ons idee door eigenaarschap te tonen en gebruik te maken van je “cirkel van invloed”

Samenhang tussen de pijlers van Vitaliteit

Alle Pijlers:

 • Benadrukken dat lichaam en geest in elkaar overgaan en 100% met elkaar samenhangen
 • Zijn niet los van elkaar te zien, maar ondersteunen elkaar
 • Zijn positief te beïnvloeden door natuurlijke eigenschappen als: ademhaling, werken met aandacht en opmerkzaamheid, spanning en ontspanning
 • Hebben een versterkend effect op elkaar. Gedurende de training meten we dat een positief effect op het ene element de andere elementen gunstig beïnvloedt
 • Stimuleren en versterken het natuurlijke ritme van ontspanning en spanning, van werken, voeding, vrije tijd en slapen, van dag en nacht
 • Helpen ons om beter naar ons Hart te luisteren, ons te laten inspireren en doelen te stellen met focus en aandacht.
 • Vergroten vitaliteit en verminderen stress.

DE PIJLERS

Alles hang met elkaar samen. De wetten van levende complexe systemen zijn de wetten van de natuur….

BEWUSTZIJN VERGROTEN

Met mindfulness technieken ga je werken aan het versterken van opmerkzaamheid. Wanneer ben je wel en niet gefocust op dat waar je op dat moment mee bezig bent. “Zijn in het Hier en Nu” helpt malende en niet productieve gedachten te managen en beter te luistern naar je Hart. Mindfulness werkt ondersteunend bij vitaliteit, focus en creativiteit en helpt bij:

* Fysieke, emotionele en mentale ontspanning * Het omgaan met stress * Het verbeteren van aandacht en van focus * Het stopzetten van de automatische piloot * Het in balans brengen van de energie * Effectieve communicatie; in echt contact met de Ander * Schakelen tussen actie en reflectie *

FOCUS EN DOELEN STELLEN

Afgestemd op onze inspiratie komen we tot het stellen van doelen. Uitdagingen en vaardigheden worden beter op elkaar afgestemd. We kunnen gaan handelen met focus. Wanneer hart en doelen optimaal op elkaar zijn afgestemd vergroten we onze kansen op handelen in flow. Wanneer we dit doen in combinatie met de overige elementen uit het Vitaliteitsmodel geeft dit ongekende mogelijkheden:

We geven effectief uitdrukking aan onze inspiratie * We richten onze energie op zaken die voor ons belangrijk zijn * We vergroten onze kansen op invloed en succes * We inspireren anderen * Vergroten onze daadkracht * We zijn makkelijker in het hier en nu * Uitdagingen en vaardigheden worden beter op elkaar afgestemd * We kiezen bewuster voor spanning en ontspanning * Het helpt om geconcentreerd te werken aan alle elementen van dit model *

VOEDING; ETEN, DRINKEN EN ADEMHALEN

Onze vitaliteit wordt bepaald door wat er “naar binnen” wordt gebracht door ons gedrag. Je bent wat en hoe je eet en hoe je ademhaalt. Reflecteren op je eigen patronen geeft je mogelijkheden je voedingspatronen aan te passen. Bij voeding kunnen we denken aan eten en drinken, maar ook welke lucht we inademen en hoe we ademhalen. Goede voeding:

* Helpt ons lichaam en al haar cellen beter te functioneren * Werkt opbeurend en stress verlagend * Laat alle organen beter afgestemd met elkaar samenwerken * Werkt zuiverend * Laadt ons lichaam dagelijks op met de nodige energie * Is groter van kwaliteit en minder in kwantiteit en voorkomt of verminderd overgewicht * Voorkomt ziekte, versterkt het immuunsysteem *

INSPIRATIE

Wanneer we door bewegen; van binnen meer ruimte hebben gecreëerd, goed voor ons eten en drinken hebben gezorgd en in de ontspanning goed naar ons hart kunnen luisteren ontstaat als vanzelf inspiratie. We laten ons dan inspireren door onze passie en de omgeving: anderen, voorwerpen en activiteiten waar we emotioneel, fysiek en mentaal door gevoed worden. Inspiratie komt van het Latijnse woord ‘In spirare’ wat letterlijk inademing of inblazing betekent. Door inspiratie

* “Voeden” we onszelf * Komen we op ideeën * Zien we nieuwe kansen binnen de huidige realiteit * Geven we betekenis aan dat wat op dat moment zich aandient, “Aha!” * Leggen we de basis voor het versterken en vergroten van onze “cirkel van invloed” *

BEWEGEN

De Pijler bewegen staat voor de dynamiek tussen bewegen en ontspanning! Beide zijn nodig om energie in het lichaam optimaal te verdelen en op peil te houden. Het gaat om actieve bewegingen van ons lichaam: met aandacht  bewegen brengt de energie op gang. Natuurlijke bewegingen, zoals bijvoorbeeld wandelen laten de mitochondriën, de energiecentrales in je de lichaamscellen, beter werken. Het stimuleert het verwerken van voeding, maakt de zintuigen wakker en met gerichte bewegingen ontwikkelen we aandacht een heldere geest. Ontspanning zorgt voor de broodnodige rust. Bewegen doen we de hele dag, dus waarom dan niet meer bewust. Met de juiste houding en met aandacht ontspannen bewegen bij GRAS Vitaal helpt bij:

* Een betere energieverdeling in ons systeem * Voorkomen en terugdringen van stress * Een positief effect op fysieke, emotionele en mentale spanning en ontspanning * Het vergroten van de weerbaarheid (assertiviteit) * Steeds herhalende eenzijdige bewegingen, zoals bijvoorbeeld bij het werken achter de computer worden gecompenseerd (helpt dus bij RSI gerelateerde klachten) * losmaken en veranderen van vastgeroeste gedragspatronen*

LUISTEREN NAAR JE HART

Onze grootste reis die we in ons leven maken is die van ons Hoofd naar het Hart en is slechts 30 cm lang. Emotionele ontspanning en verbinding met onszelf en de Ander vinden we wanneer ons Hart coherent is met wie we zijn en wat we willen.

In ons Hart worden we het eerst geraakt wanneer we in een veilige of onveilige situatie (zijn ge) komen. Altijd in relatie tot de ander. Onze ervaringen met emoties als Boos, Bang, Bedroefd en Blij in relatie tot de ander en onze omgeving worden daar opgeslagen. Wanneer vergelijkbare situaties zich later voordoen herkennen we “oude “emoties en worden we respectievelijk Boos, Bang, Bedroefd of Blij zonder soms te snappen waarom. Luisteren naar je hart helpt ons bewust te worden van onze fijne (veilige)  en onprettige (onveilige) reacties op anderen en situaties. Zo kunnen we richting geven aan situaties en relaties die goed voor ons zijn en reacties vanuit lastige emoties aanpakken en opruimen. Beide helpt stress te verminderen.
Wanneer je beter kan luisteren naar je hart kan je

 * Makkelijker stil staan bij het moment * Beter verbinding maken met wat jou raakt en inspireert * Beter in contact zijn met de Ander en Alles in jou omgeving * Open staan en alle zintuigen beter gebruiken * Is er minder storing door patronen die onnodig stress veroorzaken *

METEN IS WETEN

Het lichaam liegt nooit!

Werken aan je vitaliteit krijgt betekenis en zin wanneer je doelen stelt. Doelen stellen gaat uit van een begin en een eindsituatie. Hoe weet je nu of je doel bereikt is? Natuurlijk door te voelen; je voelt je meer Vitaal! Je kunt naar de bovenstaande elementen kijken of de teksten tussen de *-retjes voor jou gelden.

In het werken naar meer Vitaliteit zijn JOUW ERVARINGEN de belangrijkste graadmeter voor het vaststellen van de vooruitgang.

Bij GRASvitaal meten we ook je vooruitgang door gebruik te maken van het meten van de biofeedback; hartcoherentie en bioresonantie. Je kunt je ervaringen dan vergelijken met objectieve meetresultaten. In de praktijk blijkt dit stimulerend te werken. Je ziet je ervaringen in meetbare resultaten. Het lichaam liegt immers niet! Je inspanningen hebben succes!

Ons Lichaam weet allang hoe het echt met je gaat

Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vita’, wat leven betekent. Vitaliteit duidt op het bruisen van energie, je sterk en fit voelen en het beschikken over een grote mentale veerkracht en veel doorzettingsvermogen.

Meten via de techniek
Vitaliteit vertaal zich in mentale, emotionele een fysieke gezondheid. Volgens natuurgeneeswijzen en holistische mensvisie werkt ons organisme, ons systeem overeenkomstig de wetten van de natuur. Eén van die wetten is volgens Einstein dat alles uit energie bestaat. Deze wet en deze energie manifesteert zich dus ook in ons lichaam. De energie verdeling is af te lezen aan gedragingen die zichtbaar zijn voor de coach. Energieverdeling wordt ook duidelijk na inventarisatie van fysieke en mentale ervaringen van de ander die gedeeld worden met de coach.


De kwaliteit van de vitaliteitscoach: meten met de ogen en oren

We maken gebruik van wat we zelf zien en horen.De vitaliteitscoach is opgeleid als fysiotherapeut, therapeut oosterse natuurgeneeswijzen en/of is geschoold in energetisch lichaamswerk. Ze hebben allemaal minimaal een opleiding Medische Basis Kennis gevolgd.
Naast het meten van de energiehuishouding meten we de Bloeddruk en de Hartcohorentie.


Verschillende manieren van meten

Bloeddruk

Wanneer je langdurig onder hoge spanning staat kan door stress hoge bloeddruk ontstaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld hoofdpijn en slapeloosheid door stress, merk je een hoge bloeddruk vaak niet direct op. Daarom is het goed op je bloeddruk in de gaten te houden als je veel lichamelijke en psychische druk ervaar. Want, op de lange termijn kan het schade aanrichten aan je organen en bloedvaten. Daarom meet GRAS Vitaal tijdens alle trajecten de bloeddruk.

Hartcoherentie (HRV)

Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijds-intervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit noemen we HartRitme Variabiliteit (HRV). Waarom HRV gerelateerd is aan Vitaliteit en waarom het meten van hartcoherentie ondersteunend kan zijn bij het reduceren van stress wordt goed uitgelegd op de site van de praktijk voor stressmanagement. Kort gezegd: we meten hoe coherent (samenhangend) het lichaam reageert op stress. Coherent zijn weerspiegelt dat we ons beter voelen als onze hersenen en ons lichaam goed samenwerken en communiceren. Door de coherentie te meten wordt het inzichtelijk hoe ademhaling invloed heeft op emotioneel, mentaal en fysiek welbevinden. We bieden technieken aan om de coherentie positief te beïnvloeden.

Directe positieve effecten van de hartcoherentie methode zijn:

 • Bewustwording van spanning
 • Gericht kunnen ontspannen als je spanning voelt
 • Je voelt beter wat je wilt
 • Helder kunnen denken, beter kunnen concentreren, beter kunnen plannen
 • Beter leren en presteren
 • Minder zorgen
 • Beter slapen
 • Je voelt je “lekkerder”
 • Meer energie
 • Meer creativiteit
 • betere communicatie
 • verhoogde intuïtie

Daarnaast zijn er nog een hoop indirecte voordelen zoals bijvoorbeeld:

 • een beter functionerend immuunsysteem
 • je relaties met anderen worden op den duur beter
 • je gaat meer vanuit je hart leven

Het werkt ondersteunend (dus niet als vervanging van andere therapieën!) bij het bestrijden van

 • stressklachten, zoals nekklachten, hoofdpijn, slecht slapen, vermoeidheid en onrust
 • depressie
 • hoge bloeddruk
 • stressgerelateerde ziektes, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, astma, fybromyalgie

Kijk voor verdere uitleg op deze video:

PROGRAMMA’S

groepsgerichte en individuele trajecten

Groepsgericht

In de groepsgerichte programma’s ligt het accent meer op educatie en ervaren hoe je aan vitaliteit in het algemeen kan werken. Verder wordt in de groepsgerichte trainingen gewerkt met coaching en begeleiding tussen de deelnemers onderling. Ze begeleiden elkaar in het halen van de doelen uit hun actieplannen. Vooraf aan de training vullen de deelnemers een intakeformulier in waarin ze hun persoonlijke doelen ten aanzien van Vitaliteit benoemen.

Voorbeeld programma groepsgerichte training Vitaliteit
 • Introductie kennismaking
 • Toelichting op de elementen uit het Vitaliteitsmodel
 • Ervaringsgerichte oefening op gebied van Ademhaling, spierspanning en houding
 • Mindfulness en gedachten beïnvloeden
 • Belemmerende en helpende overtuigingen
 • Luisteren naar je Hart
 • Inspiratie opdoen
 • Voeding
 • Focus en doelen stellen; opstellen van een individueel actieplan
 • Afronding en evaluatie

De groepsgerichte programma’s starten met twee aaneengesloten dagdelen, gevolgd met losse dagdelen met tussenpozen van ongeveer een maand. Deelnemers gaan in de tussenliggende periode met werkopdrachten aan de slag en ondersteunen elkaar om vitaliteit voor, tijdens en na het werk vorm te geven. Deze vorm is uitstekend geschikt voor teams die in teamverband de individuele Vitaliteit en die van het hele team als geheel willen versterken.

Individueel

De individuele training heeft veel meer het karakter van coaching. Vaak komen mensen met de volgende klachten als:

 • zorgen maken en piekeren
 • snel geïrriteerd
 • slecht kunnen concentreren op werk
 • slecht (in) slapen
 • geen “nee” kunnen zeggen en te veel hooi op de vork nemen
 • beginnende Burn-out of Bore-out klachten
 • een gevoel van futloosheid
 • geen zingeving meer kunnen vinden in het werk
 • regelmatig en/of langdurig ziek zijn.
Individuele programma’s/trajecten Vitaliteit
 • Intake; inventarisatie van de klachten, meten via HRV en bioresonantie apparatuur
 • Vaststellen van doelen ter verhoging van de vitaliteit
 • Bespreken van werkvormen methoden
 • Vaststellen op maat programma, inclusief frequentie en duur
 • Afronding en evaluatie.

Trajecten duren meestal niet langer dan 5 bijeenkomsten van 2 uur met een aflopende frequentie van 1 tot 4 weken.

Kijk voor individuele coaching, ook voor particulieren op www.grascoaching.nl

Meten bij start, tijdens en na afloop van traject

Natuurlijk meten we zowel tijdens de groepsgerichte als individuele programma’s vooraf, tijdens en na afloop het effect van de voortuitgang.

Werkvormen GRASVITAAL

 • Stressreacties; bewust zijn en beïnvloeden
 • Onderzoek van denk- en beweeg patronen
 • Patronen beoordelen op effectiviteit
 • Adem- en ontspanningsoefeningen
 • Houding, stevig staan en bewegen, spanning en ontspanning, stretch en rek oefeningen
 • Stress af laten vloeien
 • Mindfulness
 • Gedachten beïnvloeden
 • Educatie
 • Zelfonderzoek, ervaren en ontdekking
 • Maken van een individueel (en team) plan

Modellen en Theorieën

Naast het meten van de Hart coherentie en de bioresonantie maken we gebruik van een mix van stress gerelateerde theorieën, modellen en oefeningen. We putten uit de kennis van Somatic Experience (SE, Peter Levine), Neuro Affective Relation Model (NARM, Larry Heller) en Leadership by Embodiment (LE, Wendy Palmer), Focussen (Eugene Gendlin) en Geweldloze communicatie. Verder gebruiken we (ontspannings)oefeningen en theorieën afkomstig uit TCG (Traditionele Chinese Geneeswijzen) en de Ayurveda (Indiase geneeswijzen); voedingsleer, Qi Gong en Yoga. Verder maken we gebruik van Appreciative Inquiry en de logische niveau’s van Bateson (deze laatste twee vooral bij de elementen luisteren naar je hart, inspiratie, focus en bewustzijn).

De aangereikte modellen en oefeningen worden in begrijpelijke taal en gedoseerd naar de praktijk vertaald, zodat zij eenvoudig dagelijks, wekelijks, voor, tijdens of na het werk te gebruiken zijn. Onze aanpak is eenvoudig, praktisch en dynamisch. De stijl van onze begeleiding is niet Voorzichtig maar… wel Zorgvuldig!

Resultaten

Je ervaart meer plezier en voldoening in je werk. Je ervaart intrinsieke motivatie. je bent natuurlijk, zoals alle mensen nog steeds wel eens gespannen of boos tijdens je werk en je gebruikt dat nu om veranderingen te stimuleren. Je bent enthousiast en voelt je gewaardeerd. Je ontplooit makkelijker initiatieven en handelt meer pro-actief en vanuit jouw “cirkel van invloed”. Hierdoor vernieuwd en verandert jouw werk steeds. Veranderingen zijn nu welkom en voelen veel minder van bovenaf opgelegd. Het is makkelijker om in de positieve intenties van het management en de directie te geloven zonder je scepsis en je oprecht kritische houding te verliezen. Je bent oprechter betrokken bij het lot van de organisatie OF kiest voor een andere werkplek. Je werkt efficiënt en effectief en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de organisatie succesvol is. Dit verstaan wij onder vitaal en plezierig werken!

Losse modules

Als workshop, voor de fun, of omdat je alleen daar voor gaat!

Losse Modules GRASVITAAL

 • Yoga op de werkvloer
 • Werken met passie
 • Ontdek je overtuigingen
 • Omgaan met stress
 • Mindfulness

Een gratis demo met onze meetinstrumenten

Neem contact met ons op. Bijvoorbeeld voor het afnemen van een gratis demo met onze meetinstrumenten. Dan kunt u zelf beoordelen hoe betrouwbaar deze zijn en welk effecten het meten kan hebben op de motivatie voor een traject, het meten van de voortgang en de eindresultaten.

Copyright All Rights Reserved © GRAS Training & Coaching | Webdesign www.orangesensewebdesign.nl
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly