steen op strand

Hoe zou het kunnen zijn?

...minder Stress en meer Vitaliteit?

Hoe heb JIJ invloed op...

waterdruppels

luisteren naar je HART

vergroten van Bewustzijn

gezond Bewegen en goede Voeding

ais 022 kopie 1

Focus en handelen in Flow

Inspiratie

Doelen stellen

En.....

Hoe krijgt Vitaliteit vorm?

WAAR HEB JIJ INVLOED OP?

Ons lichaam is een complex levend systeem dat bestaat uit met elkaar verbonden systemen. Het is op zijn beurt deel van grotere systemen (zoals families en gemeenschappen) en uiteindelijk van het ene grote geheel. Het dient als dusdanig behandeld te worden… De wetten van levende complexe systemen zijn de wetten van de natuur….

Jan Bommerez

Het omgekeerde van depressie is niet geluk maar vitaliteit. Verdriet uit zich door gebrek aan vitaliteit, gebrek aan scheppingsdrang. Daar hebben nogal wat mensen last van… Vooral het verlies van hoop op de realisatie van iemands dromen wordt behoorlijk onderschat.

Andrew Salomon

Dit geldt niet alleen voor depressie! Elke emotie die uit evenwicht is: boosheid (agressie), angst (waaronder eenzaamheid), bezorgdheid (verdwaald raken in onze gedachten), overdreven blijdschap (hysterie) en verregaand verdriet (depressie), allemaal zijn zijn ze het omgekeerde van Vitaliteit.

Gezonde leefstijl

Relatie tussen fysieke en mentale Vitaliteit  

 

Aandacht voor zelfherstellend vermogen

 

Samenhang tussen alle delen van het levend systeem

 

Voor Wie

 • Wanneer je zelf het heft in handen wilt nemen om jouw vitaliteit blijvend te willen verbeteren
 • Wanneer je herkent dat je steeds in een terugkerend patroon valt waardoor je niet lekker in je vel zit
 • Voor jou, wanneer jij je eigen inzicht wilt vergroten om zelf te kiezen wat belangrijk is
 • Wanneer je er voor open staat dat “werken aan Vitaliteit” van jou vraagt om in beweging te komen
 • Wanneer je merkt dat combinatie van werk, prive, sociaal leven en misschien ook nog het groot brengen van kinderen vaak te veel is
 • Als je bereid bent lef te tonen en snapt dat veranderingen ook lastig kunnen zijn
 • Wanneer je zelf wilt investeren
 • Wanneer je te weinig tijd voor jezelf neemt
 • Wanneer je wilt werken aan het versterken van je immuunsysteem en mentale weerbaarheid
 • Als je last hebt van steeds terugkerende emoties zoals: angst, irritatie, piekeren, verdriet
 • Wanneer je langdurig geen fut meer hebt, misschien oververmoeid bent of moet herstellen van een burn-out
 • Wanneer je een stevige basis wilt om de rest van je leven grip op jouw vitaliteit te krijgen en te houden
 • Als je wilt kijken naar verbanden tussen je mentale en fysieke vitaliteit en verbanden tussen voeding, beweging, emoties, geïnspireerd zijn, doortastend optreden en het behouden van overzicht over jouw leven.
 • Voor mensen die individueel aan de slag willen EN voor mensen die in een groep (teams, open-inschrijvingen, bedrijfstraining) willen werken.

Wil je weten hoe vitaal je bent? Doe de Vitaalcheck van GRASVitaal

EEN VITALITEITSMODEL

Voor de praktijk van alledag

Stress is een signaal!  Hoe je daar mee omgaat maakt het verschil.

Kijk hier hoe jij jouw VITALITEIT kan beïnvloeden.

1

Het model bestaat uit zes Pijlers. Door te werken aan de Pijler waar jij invloed op hebt beïnvloed je jouw hele vitaliteit. Je kunt bij elke willekeurige Pijler starten; Voeding, Bewegen, Hart, Inspiratie, Doelen en Actie. Alles zal er aan bijdragen dat je bewuster wordt van je Vitatiteit en hoe je die kan vergroten. Werken aan een  enkele pijler heeft invloed op de overige. Veel succes!

2

Bewust zijn staat voor:

 • Realiseren van ‘Leven in het nu’
 • Opmerkzaamheid
 • Bewustzijn van je zintuigelijke waarneming.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Bewust zijn van je sociale, fysieke, mentale en emotionele gesteldheid.
 • Bewust zijn van al je relaties, dichtbij en verder weg.
 • Bewust zijn van alles van wat je hebt; je gezondheid, kwaliteiten, drijfveren, je successen, maar ook je valkuilen, teleurstellingen en uitdagingen.
 • Weten wie je bent en wat je wilt.
 • Klik om naar Bewustzijn te gaan
3

Voeding staat voor:

Eten
Drinken
Ademhalen
Frisse Lucht
Klik om naar Voeding te gaan

4

Bewegen staat voor:

Timing, hardheid, uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht, snelheid, coördinatie en evenwicht en de
fysieke houding.
Aandacht voor spanning en ontspanning.
Dag-nacht ritme.

Klik om naar Bewegen te gaan.

5

Hart staat voor:

 • Ervaren van wat je raakt, onze emoties
 • Bewust worden en loslaten van oude patronen (opgeslagen emoties)
 • Houden van “wie jij bent”, verbinding met jezelf
 • Kennen van je behoeften
 • Verbinding met de ander
 • 
Empathie
 • Liefde geven en ontvangen
 • Ervaren van geluk en pijn
 • Passie.
 • Klik om naar Hart te gaan.
6

Inspiratie staat voor:

 • Ervaren van wat je raakt; het binnen laten komen
 • Zintuigelijke waarneming
 • Ervaren van nieuwe informatie
 • Ervaren wat belangrijk voor jou is
 • Het op waarde schatten van wat nieuw is
 • Wensen en verbeelden van wat je daar mee wilt
 • Geloven en vertrouwen dat jij in staat bent om daar wat mee te doen
 • Intrinsieke motivatie
 • Enthousiasme
 • Verlangen, wensen
 • Klik om naar Inspiratie te gaan
7

Doelen en Actie Staan voor:

Visie
Plannen en beslissen
Doelen stellen
Handelen
Zelfverzekerd optreden
Bewegelijkheid, flexibiliteit en souplesse
Mentale houding, attitude; gedrag
Focus
Zelfsturing, pro-activiteit
Volhouden, aanmoedigen
Commitment
klik om naar Doelen en Actie te gaan

Gelijk je vitaliteit meten? Ga naar de Vitaalcheck

VITALITEIT IS BESCHIKBAAR

We hoeven het alleen maar te ontdekken

Vitaliteit ontdekken

De weg naar Vitaliteit (gezondheid en geluk) is voor iedereen beschikbaar. Tijdens het opgroeien raken we gemakkelijk onze vitaliteit kwijt. Bij GRAS Vitaal gaan we ervan uit dat vitaliteit alleen nog maar herontdekt hoeft te worden. Natuurlijk komen we dan patronen tegen die we beter overboord kunnen zetten. Iedereen weet diep van binnen echt wel wat voor hem of haar wel en niet gezond is. Alleen lukt het niet altijd om ons daar op te richten. Of we geloven er niet in dat het helpt of we kunnen de discipline niet opbrengen. Met onze begeleiding maken wij mensen niet vitaal, wij helpen iemand om zichzelf weer vitaal te maken. Bij de programma’s van GRAS Vitaal geven we inzicht in de oorzaken die er voor zorgen dat bij herhaling de vitaliteit achteruit gaat EN geven we tools om de Vitaliteit te vergroten. De Vitaliteitscoach doet 30% van het werk, de deelnemer aan de training of coaching 70 % door dagelijkse patronen stap voor stap aan te passen.

Vitaliteit vergroten

Gedrag, gewoonten hebben invloed en worden beïnvloed op hoe we ons voelen, hoe gezond we zijn, hoe effectief, gefocust, in contact met onszelf en anderen en hoe we bewegen en wat we eten. We kunnen doelgericht aan deze pijlers werken waardoor we ons als geheel vitaler maken. De meest eenvoudige patronen die we kunnen beïnvloeden zijn onze voeding en onze manier van bewegen. We kunnen zelf kiezen of we het vlees, de appel, het brood eten of laten staan. We kunnen zelf kiezen hoe vaak we in de week, per dag bewegen en welke beweging/sport dat dan is. Ook luisteren naar je hart, contact hebben met anderen, je laten inspireren, effectief werken; gefocust en doelgericht werken hebben invloed op je vitaliteit. Door gecombineerd te werken aan alle pijlers gaan we merken dat oude patronen loslaten gemakkelijker wordt. Vergroten van vitaliteit doe je naar ons idee door eigenaarschap te tonen en gebruik te maken van je “cirkel van invloed”

DE PIJLERS

 Bij welke pijler start jij om de cirkel van invloed op je vitaliteit te vergroten?

“Bewust zijn” staat voor een heldere mentale toestand. Bewust zijn van je emoties en hoe je je relaties ervaart ontstaat in je Hart. Vandaar dat in het model “Bewust zijn” en Hart op één as staan. De as van ‘ont-wikkeling’ en zingeving. Kijk in de slider.

Wanneer we bewust zijn merken we wat er in en om ons heen gebeurt. Bij bewust zijn gebruiken we onze zintuigen; ogen, oren, wat je proeft en wat je ruikt en wat je voelt via je huid. En wat je vanbinnen in je lichaam, je lijf voelt. Het lichaam liegt nooit. Het is een monitor voor ons bewustzijn.

Bewust zijn is hetzelfde als opmerkzaamheid. Door opmerkzaam te zijn weten we hoe het met ons gaat en wat er speelt op mentaal, fysiek, sociaal en emotioneel gebied, zonder oordeel. Via opmerkzaamheid vergroten we het bewustzijn. Opmerkzaamheid is in ‘het hier en nu’ aanwezig zijn. Dit in plaats van af te gaan op malende en niet productieve gedachten. De pijler ‘Bewust zijn’ helpt je om alle andere pijlers van het model beter te ervaren en vorm te geven. ‘Bewust zijn’ staat aan de basis van Vitaliteit omdat je door bewustzijn de kwaliteit van de verschillende pijlers kan beoordelen. De pijler ‘Bewust Zijn’ vormt boven in het model de schakel tussen actie en reflectie. Na het uitvoeren van actie, die ontstaat uit doelen stellen, plannen maken en uitvoeren is er tijd nodig voor bezinning.

Als je doelen stelt en deze wilt halen, dan is het nodig om te plannen, te beslissen en te handelen. “Een doel zonder plan is slechts een wens” (Antoine de Saint-Exupéry). Doelen stellen en daarop actie nemen vraagt om bewegelijkheid, flexibiliteit en souplesse. De mentale kant van Bewegen.

Afgestemd op jouw inspiratie kom je tot het stellen van doelen. Hoe meer je de pijlers in het model op elkaar laat afstemmen hoe meer je kunt handelen en ontwikkelen vanuit focus en flow. Uitdagingen en vaardigheden zijn dan beter op elkaar afgestemd. Dit geeft ongekende mogelijkheden.

Voeding geeft energie om in beweging te komen. Dit geldt op fysiek en mentaal niveau. Vandaar dat Voeding in het model op één as staat met Inspiratie; mentale voeding. De as van Voeding. Zie slider hieronder.

Je bent wat en hoe je eet. Dat geldt voor het eten en drinken en voor de ademhaling. Ook de ademhaling is voeding.

Voeding via eten en drinken
Voeding heeft een directe relatie met vitaliteit. Via onze darmen komen voedingstoffen in ons lichaam die alle organen en weefsels voorzien van de juiste energie om goed te functioneren. Wanneer we chronisch onvoldoende letten op kwaliteit en de juiste verhoudingen van de voeding faalt ons lichaam.
De afgelopen 100 jaar zijn voedingswaarden in groenten en graanproducten met wel 70 % afgenomen. Wanneer je nu dezelfde voedingswaarden binnen wilt krijgen zal je bijvoorbeeld minimaal 500 gram groente per dag moeten eten. We nemen gemiddeld minder voedingsvezels, vitaminen en mineralen tot ons. In sommige gevallen is het dan handig om aanvulling te zoeken in extra mineralen en vitaminen via supplementen. We zien ook een hogere opname van verzadigd vet, geconcentreerd zoet, zout en geraffineerde producten.
De darmwand is de deur waardoor voedingstoffen binnenkomen in ons lichaam. Naast slechte voeding heeft stress een negatieve invloed op de kwaliteit van deze deur. Een slechte kwaliteit van de darmwand maakt dat we minder serotonine (een gelukshormoon) aanmaken. Juist dit hormoon is nodig om ons wat prettiger te voelen, iets wat juist in tijden van stress nodig is. Door deze wisselwerking in de darm-brein as raken we in een vicieuze spiraal die onze Vitaliteit op mentaal en fysiek gebied aantast.
Dit is maar één voorbeeld van hoe voeding directe gevolgen heeft voor onze Vitaliteit. Andere voorbeelden zijn te vinden in de effecten van slechte voeding (in combinatie met onvoldoende bewegen) op de ontwikkeling van welvaartsziekten als kanker, diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.

Voeding via de ademhaling
Op het gebied van onze ademhaling is er nog veel winst te halen. Veel mensen hebben een “hoge” ademhaling, in plaats van een buikademhaling of een ademhaling die qua frequentie hoger is dan gezien de lichamelijk inspanning nodig lijkt. Dit draagt bij aan het in stand houden van een hoge staat van paraatheid, met stress als gevolg.

Reflecteren op wat je eet en hoe je adem haalt, maakt dat je keuzes kan maken in hoe je vitaliteit kan vergroten.

Inspiratie ontstaat door contact te maken met iets nieuws waardoor je in je hart geraakt wordt. Dat kan pas wanneer oude ballast is opgeruimd. Er staat ruimte om iets nieuws “in te ademen”. Inspirare (latijns) = bezielen, inblazen. Inspiratie is de mentale kant van Voeding.
Inspiratie doe je op door je zintuigen open te zetten en binnen te laten komen wat er zich aandient. Je zintuigen zijn ervoor om de buitenwereld naar binnen te brengen. Bij optimaal gebruik maken van de zintuigen laat je je inspireren. Je pakt alleen die dingen eruit die je echt raken.
Doordat je geraakt bent in je hart; verbinding hebt ervaren in het samenzijn met een ander of iets anders, ontwikkelt zich een wens, verlangen of behoefte. Je bent in staat om je iets te verbeelden wat van betekenis kan zijn voor jouw leven; je vitaliteit in het algemeen of gericht op een specifieke pijler uit het model of een afgeleide daarvan; bijvoorbeeld:

 • Werk en privé (relaties) in balans
 • Het aangaan van een nieuwe hobby, vrije tijds besteding, werk, project
 • Het aanhalen van een relatie met partner, vriend, familie, enz.

Door het verbeelden van iets dat betekenis voor jou heeft ontwikkel je het geloof en vertrouwen dat je hier iets in kunt bereiken. Dat brengt je naar Doelen en Actie.

Het onderhouden en trainen van fysieke beweging heeft effect op je mentale mogelijkheden om in actie te komen. Vandaar dat Bewegen in het model op één as staat met Doelen en Actie. De as van Beweging. Zie in de slider hieronder.
Naast onze dagelijkse activiteiten zijn verschillende sporten aan te raden. Daarbij kies je natuurlijk voor wat jou het beste past; hardlopen, fietsen, fitness, vechtsport, yoga, qi gong, groepssporten, enz. Belangrijk is dan om een goed evenwicht te vinden tussen intensieve en ontspannende bewegingsvormen. De intensieve vormen kennen we als “sporten” en de meer ontspannende vormen kennen we als de warming-up en de cooling-down, dansen, yoga of bijvoorbeeld qi-gong en wandelen. Met name de ontspannende vormen zijn goed te integreren in je werk van alle dag.
Bij bewegen gaat het om het stimuleren en onderhouden van alle natuurlijke bewegingen van ons lichaam, die we in ons alledaagse leven minder vaak gebruiken. Dat wat je niet gebruikt degenereert. Dat wat degenereert veroorzaakt ziekte en verval. Bovendien brengen met aandacht uitgevoerde bewegingen een optimale energieverdeling in het lichaam op gang. Dit op zijn beurt werkt weer stimulerend op onze organen. Bewegen stimuleert het verwerken van onze voeding. Bewegen en bijvoorbeeld wandelen stimuleert de mitochondriën, de energiecentrales in lichaamscellen. Bewegen ondersteunt en breidt onze mentale mogelijkheden uit. Wandelen stimuleert verbinding tussen linker- en rechter hersenhelft, waardoor creativiteit in mentale processen bevorderd wordt. Bewegen maakt de zintuigen wakker en met gerichte bewegingen ontwikkelen we aandacht en een heldere geest.
Ook aandacht hebben voor bewegen tijdens onze alledaagse activiteiten is nodig om vitaal te blijven:

 • Regelmatig stretchen
 • Al je gewrichten soepel houden
 • Variëren van houding.

Naast bewegen is de ontspanning van ons lichaam een middel om stress zo te beïnvloeden dat de impact kleiner wordt. Onder ontspanning verstaan we:

 • Bewust zijn van overbodige spierspanning en deze loslaten
 • Aandacht besteden aan een gezonde, sta- en zithouding
 • Ontspanningsoefeningen in combinatie met ademhalingsoefeningen
 • Gezonde slaap.

Emotionele ontspanning en verbinding met onszelf en de ander vinden we wanneer ons Hart coherent is met wie we zijn en wat we willen. Luisteren naar ons Hart helpt ons minder af te gaan op hoe we in ons hoofd denken dat we moeten zijn. Onze grootste reis die we in ons leven maken is die van ons Hoofd naar het Hart en is slechts 30 cm lang.

Ons Hart is ons“Bewust zijn” van onze emoties en sociale omgang met anderen. Ontwikkelen gebeurt wanneer we ons bewust worden van onze patronen in het omgaan met de ander. Het opruimen van onnodige patronen en oude, opgeslagen emoties geeft ruimte voor groei en ont-wikkelen.
In ons Hart komt belangrijke informatie van hoe we ons in onze relaties voelen samen. Dat geldt voor de meest intieme relaties, maar ook voor alle relaties met andere mensen waar we op betrokken zijn.
Porges beschrijft in zijn polyvagaal theorie de centrale functie van het hart in wat hij noemt het sociale betrokkenheidssysteem. Alle emoties die betrekking hebben op veiligheid en gevaar komen samen in het hart. Al deze informatie wordt via het zenuwstelsel doorgegeven aan ons brein, waar zich een belangrijk deel van ons bewustzijn bevindt.
In ons Hart worden we het eerst geraakt wanneer we in een veilige of onveilige situatie (zijn ge)komen. Vaak in relatie tot een ander. Onze ervaringen met emoties als Boos, Bang, Bedroefd en Blij in relatie tot de ander en onze omgeving worden in ons brein opgeslagen. Wanneer vergelijkbare situaties zich later voordoen herkennen we “oude emoties” en worden we respectievelijk Boos, Bang, Bedroefd, Bezorgd of Blij zonder soms te snappen waarom. Luisteren naar je hart helpt je bewust te worden van je prettige (veilige) en onprettige (onveilige) reacties op anderen en situaties. We kunnen richting geven aan situaties en relaties die goed voor ons zijn en we kunnen reacties vanuit “oude” emoties aanpakken en opruimen. Beide helpen stress te verminderen. Hart staat in dit model als schakel naar en als basis van vernieuwing. Na het opruimen ontstaat er ruimte voor Inspiratie.

SAMENHANG TUSSEN DE PIJLERS IN HET MODEL

Samenhang tussen de pijlers van Vitaliteit

Alle Pijlers:

 • Benadrukken dat fysieke en mentale vitaliteit elkaar beïnvloeden
 • Zijn niet los van elkaar te zien, maar ondersteunen elkaar
 • Zijn positief te beïnvloeden door natuurlijke eigenschappen als: ademhaling, werken met aandacht en opmerkzaamheid, spanning en ontspanning
 • Hebben een versterkend effect op elkaar. Gedurende de training meten we dat een positief effect op de ene pijler de andere pijlers gunstig beïnvloedt
 • Stimuleren en versterken het natuurlijke ritme van ontspanning en spanning, van werken, voeding, vrije tijd en slapen, van dag en nacht
 • Helpen ons om beter naar ons Hart te luisteren, ons te laten inspireren en doelen te stellen met focus en aandacht.
 • Hebben invloed op vergroten van vitaliteit en verminderen stress.

Scroll door de slider om de samenhang te zien

METEN IS WETEN

Het lichaam liegt nooit!

Werken aan je vitaliteit begint bij zelf te leren voelen waar de schoen wringt. We werken aan bewustwording van gezonde en ongezonde patronen die jezelf kan waarnemen.

In het werken naar meer Vitaliteit zijn JOUW ERVARINGEN de belangrijkste graadmeter voor het vaststellen van de de mate van vitaliteit.

Bij GRASVitaal gebruiken we verschillende meetmethoden om jouw vitaliteit te meten. We gebruiken de Vitaal-check waarmee we vooraf en tijdens je werken aan vitaliteit je voortgang kunnen meten. We meten zo nodig je hartcoherentie en je bloeddruk. Je kunt je ervaringen dan vergelijken met objectieve meetresultaten.

We kijken met jou naar je manier van ademhalen en bewegen om op basis van gezonde uitgangspunten daar doelen in te stellen.

Wanneer we twijfelen of je via voeding en je spijsvertering voldoende vitaminen en mineralen binnen krijgt vragen we onze voedingsspecialist welke supplementen daar (tijdelijk) bij kunnen helpen.

De kwaliteit van de vitaliteitscoach: meten met de ogen en oren

We maken gebruik van wat we zelf zien en horen. De trainer/coach is opgeleid als Vitaliteitscoach/therapeut, fysiotherapeut, of therapeut natuurgeneeswijzen. Wanneer je begeleiding krijgt op lichamelijke klachten heeft de therapeut bovendien een opleiding Medische Basis Kennis gevolgd.

Verschillende manieren van meten

De Vitaal-check van GRAS is gebouwd op basis van het vitaliteitsmodel van GRASVitaal. Wanneer je aan een training of individueel coachingstraject begint doe je de Vitaal-check. Op basis van de resultaten aan deze check maak je eigen keuzes, stelt doelen en maakt een plan. Door het inzetten van je eigen acties maak je vooruitgang en vergroot je jouw Vitaliteit. Vanaf 1 tot 3 maanden ga je duidelijke vooruitgang zien in oplopende scores in jouw Vitaal-check. Maar wat belangrijker is, je zult gelijk ook ervaren dat je lekkerder in je vel zit. Ga gelijk naar de Vitaalcheck van GRASVitaal

Wanneer je langdurig onder hoge spanning staat kan door stress hoge bloeddruk ontstaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld hoofdpijn en slapeloosheid door stress, merk je een hoge bloeddruk vaak niet direct op. Daarom is het goed op je bloeddruk in de gaten te houden als je veel lichamelijke en psychische druk ervaar. Want, op de lange termijn kan het schade aanrichten aan je organen en bloedvaten. Daarom meet GRAS Vitaal tijdens alle trajecten de bloeddruk.

Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijds-intervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit noemen we HartRitme Variabiliteit (HRV). Waarom HRV gerelateerd is aan Vitaliteit en waarom het meten van hartcoherentie ondersteunend kan zijn bij het reduceren van stress wordt goed uitgelegd op de site van de praktijk voor stressmanagement. Kort gezegd: we meten hoe coherent (samenhangend) het lichaam reageert op stress. Coherent zijn weerspiegelt dat we ons beter voelen als onze hersenen en ons lichaam goed samenwerken en communiceren. Door de coherentie te meten wordt het inzichtelijk hoe ademhaling invloed heeft op emotioneel, mentaal en fysiek welbevinden. We bieden technieken aan om de coherentie positief te beïnvloeden.

Directe positieve effecten van de hartcoherentie methode zijn:

 • Bewustwording van spanning
 • Gericht kunnen ontspannen als je spanning voelt
 • Je voelt beter wat je wilt
 • Helder kunnen denken, beter kunnen concentreren, beter kunnen plannen
 • Beter leren en presteren
 • Minder zorgen
 • Beter slapen
 • Je voelt je “lekkerder”
 • Meer energie
 • Meer creativiteit
 • betere communicatie
 • verhoogde intuïtie

Daarnaast zijn er nog een hoop indirecte voordelen zoals bijvoorbeeld:

 • een beter functionerend immuunsysteem
 • je relaties met anderen worden op den duur beter
 • je gaat meer vanuit je hart leven

Het werkt ondersteunend (dus niet als vervanging van andere therapieën!) bij het bestrijden van

 • stressklachten, zoals nekklachten, hoofdpijn, slecht slapen, vermoeidheid en onrust
 • depressie
 • hoge bloeddruk
 • stressgerelateerde ziektes, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, astma, fybromyalgie

Kijk voor verdere uitleg op deze video:

We beoordelen je behoefte en je eventuele tekorten aan belangrijke bouwstoffen; o.a. vitaminen en mineralen.

PROGRAMMA’S

groepsgerichte en individuele trajecten

Groepsgericht

In de groepsgerichte programma’s ligt het accent op educatie en ervaren hoe je aan vitaliteit in het algemeen kan werken. Verder wordt in de groepsgerichte trainingen gewerkt met coaching en begeleiding tussen de deelnemers onderling. Ze begeleiden elkaar in het halen van de doelen uit hun actieplannen. Vooraf aan de training vullen de deelnemers een intakeformulier in waarin ze hun persoonlijke doelen ten aanzien van Vitaliteit benoemen.

Voorbeeld programma groepsgerichte training Vitaliteit

 • Introductie kennismaking
 • Toelichting op de pijlers van het Vitaliteitsmodel
 • Scoren op de verschillende pijlers
 • Verbanden zien en grip krijgen op interventiemogelijkheden
 • Cirkel van invloed
 • Persoonlijk leiderschap
 • Invloed op gedragsverandering
 • stressmanagement; aandacht voor Gedachten Relativeren Ademhaling en Spierspanning
 • Mindfulness oefeningen
 • Ontwikkeling en zingeving; de as van het Bewustzijn en het Hart
 • Inspiratie, Creativiteit en Doelen en Actie; het individueel actieplan
 • Afronding en evaluatie

De groepsgerichte programma’s starten vaak met twee aaneengesloten dagdelen, gevolgd met losse dagdelen met tussenpozen van ongeveer een maand. Deelnemers gaan in de tussenliggende periode aan de slag en ondersteunen elkaar om vitaliteit voor, tijdens en na het werk vorm te geven. Deze vorm is uitstekend geschikt voor teams die in teamverband de individuele Vitaliteit en die van het hele team als geheel willen versterken.

Individueel

De individuele training heeft veel meer het karakter van coaching. Vaak komen mensen met de volgende klachten als:

 • zorgen maken en piekeren
 • snel geïrriteerd
 • slecht kunnen concentreren
 • slecht (in) slapen
 • verdriet
 • angst
 • geen “nee” kunnen zeggen en te veel hooi op de vork nemen
 • beginnende Burn-out of Bore-out klachten
 • een gevoel van futloosheid
 • gebrek aan zingeving
Individuele programma’s/trajecten Vitaliteit
 • Intake; inventarisatie van de klachten
 • Vaststellen van doelen ter verhoging van de vitaliteit
 • Bespreken van werkvormen methoden
 • Vaststellen op maat programma, inclusief frequentie en duur

Trajecten duren meestal niet langer dan 5 bijeenkomsten van max 1,5 uur met een aflopende frequentie van 1 tot 4 weken.

Kijk voor individuele coaching, ook voor particulieren op www.grascoaching.nl

Werken met onderwerpen

 • Werk en prive in balans
 • Werken met focus en in flow
 • Thuiswerken
 • Invloed uitoefenen op je leefstijl
 • Omgaan met veranderingen
 • Creativiteit en doelen stellen
 • Assertiviteit op het werk
 • Omgaan met werkdruk
 • Gezond eten
 • Weerstand en immuunsysteem vergroten
 • Kookworkshops: “Je voeding is je batterij voor de dag”
 • Beweging op het werk

RESULTATEN

Klik op pijlers voor resultaten bij het vergroten van invloed op eigen Vitaliteit 

1

Wanneer je weet waar je invloed op uit kan oefenen heb je regie over je eigen leven. Vitaliteit geeft jouw leven vorm. Regie op je Vitaliteit is in staat zijn zelf keuzes te maken in het optimaal gebruik maken van jouw kwaliteit van leven. Wanneer je daar mee start merk je dat je:

 • beter slaapt
 • meer ontspannen en met energie de dag in gaat
 • meer ruimte ervaart in je relaties
 • makkelijker de verbinding aan kan gaan
 • je lichaam meer kan dan je voor mogelijk hield
 • creativiteit groter wordt
 • meer buiten de gebaande paden durft te gaan
 • en makkelijker je doelen haalt.
2

Het vergroten van Bewust zijn…

 • Vergemakkelijkt fysieke, emotionele en mentale ontspanning
 • Helpt ons beter om te gaan met stress
 • Verbetert onze aandacht en focus
 • Helpt bij het stopzetten van de automatische piloot
 • Helpt bij het in balans brengen van de energie
 • Brengt echt contact met de ander dichterbij
 • Maakt schakelen tussen actie en reflectie gemakkelijker
 • Maakt ons “wakker” en opmerkzaam
 • Helpt ons te weten wat we nodig hebben.
3

Gezonde Voeding…

 • Helpt ons lichaam en al haar cellen beter te functioneren
 • Werkt opbeurend en stress verlagend
 • Laat alle organen beter afgestemd met elkaar samenwerken
 • Werkt zuiverend
 • Laadt ons lichaam dagelijks op met de nodige energie
 • Gaat meer over kwaliteit dan over kwantiteit
 • Voorkomt of vermindert overgewicht
 • Voorkomt ziekte, versterkt het immuunsysteem.

4

Gezonde beweging en ontspanning…

 • Geeft ons lichaam (veer)kracht
 • Voorkomt overgewicht
 • Maakt ons bewegelijk en flexibel in het omgaan met verschillende situaties
 • Geeft een betere energieverdeling in ons systeem
 • Helpt bij het voorkomen en terugdringen van stress
 • Heeft een positief effect op emotionele en mentale stabiliteit
 • Heeft een gunstig, compenserend effect op steeds herhalende, eenzijdige bewegingen, zoals bijvoorbeeld bij het werken achter de computer (helpt dus bij RSI gerelateerde klachten)
 • Ondersteunt het losmaken en veranderen van vastgeroeste emoties en gedragspatronen.

5

Wanneer je beter kan luisteren naar je hart kan je…

 • Makkelijker voelen wat je dwars zit en wat je als prettig ervaart
 • Beter verbinding maken met wat jou raakt en inspireert
 • Beter in contact zijn met de ander en alles in jouw omgeving
 • Jezelf minder voor de gek houden
 • Bewust worden van patronen die bij herhaling voor stress kunnen zorgen.
6

Wanneer je open staat voor inspiratie…

 • Voed” je jezelf
 • Kom je op ideeën
 • Zie je nieuwe kansen binnen de huidige realiteit
 • Geef je betekenis aan dat wat op dat moment zich aandient, “Aha!”
 • Ontstaat creativiteit
 • Leg je de basis voor het versterken en vergroten van jouw “cirkel van invloed”
 • Kom je tot persoonlijk leiderschap
 • Richt je je op datgene waar je invloed op hebt
 • Helpt dit je om niet te kiezen vanuit emotie
 • Geeft je dit mogelijkheden om teleurstellingen en tegenslag te gebruiken voor groei.
7

Wanneer we doelen kunnen stellen en acties daarop af kunnen stemmen…

 • Kunnen we uitdrukking geven aan onze inspiratie
 • Richten we onze energie op zaken die voor ons echt belangrijk zijn
 • Vergroten we onze kansen op invloed en succes
 • Inspireren we anderen
 • Vergroten we onze daadkracht
 • Zijn we gemakkelijker in het hier en nu
 • Worden uitdagingen en vaardigheden beter op elkaar afgestemd
 • Kiezen we bewuster voor spanning en ontspanning
 • Helpt dit om met focus te werken aan alle pijlers van dit model.
 • Geven we richting aan ons leven vanuit visie