Evaluatieformulier van traject Loket 0-100 van GRAS training en coaching

Dit evaluatieformulier gaat over het hele traject van Loket 0-100 dat o.a. verzorgd werd door GRAS training & coaching. We vinden het fijn wanneer je het hele formulier invult. De uitkomsten kunnen we gebruiken om de kwaliteit van onze trainingen te verbeteren. En de uitkomsten kunnen de opdrachtgever helpen bij het "meten" van het effect van de training. Wanneer alle formulieren binnen zijn delen we de uitkomsten van alle evaluaties (geanonimiseerd) ook met je werkgever.

  • Je hoeft je naam niet in te vullen, mag wel
  • Alleen wanneer je je eigen ingevulde formulier wilt ontvangen
  • Naam van het team
  • Naam van de organisatie waarvoor je werkt
  • score de hele training op de schaal van 1 tot 10
    Voer een nummer in van 1 tot 10.
  • Denk hierbij aan hoeveelheid van en afwisseling in klantcontact, elkaar ondersteunen, intervisie, randvoorwaarden vanuit organisatie. Kortom alles waardoor jij wat je geleerd hebt toe kunt passen in de praktijk.
  • Denk aan; gespreksvaardigheden, oplossingsgericht communiceren, motiverende gespreksvoering, omgaan met weerstand, anders.....

Algemene voorwaarden GRAS training & coaching

Privacyverklaring GRAS