Evaluatieformulier van traject Zorgen Voor naar Zorgen Dat

Dit evaluatieformulier gaat over het hele traject van Zorgen voor naar Zorgen dat verzorgd werd door GRAS training & coaching. We vinden het fijn wanneer je het hele formulier invult. De uitkomsten kunnen we gebruiken om de kwaliteit van onze trainingen blijvend te verbeteren. Wanneer alle formulieren binnen zijn delen we de uitkomsten van alle evaluaties (geanonimiseerd) ook met je werkgever.
  • Je hoeft je naam niet in te vullen, mag wel
  • Naam van het team
  • Naam van de organisatie waarvoor je werkt
  • score de hele training op de schaal van 1 tot 10
    Voer een getal tussen 1 en 10 in.
  • Denk hierbij aan hoeveelheid van en afwisseling in klantcontact, elkaar ondersteunen, intervisie, randvoorwaarden vanuit organisatie. Kortom alles waardoor jij wat je geleerd hebt toe kunt passen in de praktijk.